Anticorupție și integritateUltimele stiri

Proiectul de lege al grupului Pro Moldova cu privire la Curtea Anticorupție, criticat de Transparency International Moldova

By 9 iulie 2020 No Comments

Proiectul de lege al grupului Pro Moldova cu privire la Curtea Anticorupție, criticat de Transparency International Moldova

Transparency International Moldova a criticat proiectul de Lege cu privire la Curtea Anticorupţie a Republicii Moldova, propus de grupul parlamentar Pro Moldova. Experții susțin că proiectul suscită probleme de constituționalitate, nu este suficient fundamentat, nu este justificat din perspectiva cost-beneficiu și chiar ar putea să sporească riscurile de corupţie în judecarea cauzelor de corupţie şi aferente corupţiei.

Experții de la Transparency International (TI) Moldova precizează că, în conformitate cu art. 115 din Constituţie, justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii. Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate, însă înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă, scrie Anticoruptie.md.

Experții TI consideră că nici nota informativa asupra Proiectului nu este una cuprinzătoare. „Contrar exigenţelor art. 30 din Legea nr. 100/2017, Proiectul nu este fundamentat economico-financiar, nefiind oferite nici detalii privind modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Aceste exigenţe trebuie să fie respectate mai ales în cazul Proiectului de Lege cu privire la Curtea Anticorupţie a Republicii Moldova, prin Proiect propunându-se, în fapt, crearea unei „justiţii anticorupţie” paralele celei penale generale, ca urmare fiind distorsionată întreaga arhitectură a Judiciarului. Conceptul propus va genera probleme esenţiale, nefiind clară viziunea autorilor în depăşirea acestora. De exemplu – care va fi instanţa competentă să judece un concurs de infracţiuni, dintre care una din infracţiuni reprezintă infracţiune de corupţie.

Urmare a Proiectului, întreaga „justiţie anticorupţie” va fi concentrată în municipiul Chişinău, fapt ce va spori cheltuielile urmării penale pe cauzele de corupţie. Mai grav, vor spori cheltuielile altor participanţi în proces (inclusiv ale victimelor, părţilor vătămate, martorilor, avocaţilor etc.). Evident, în atare condiţii, este imputabilă ingerinţă în drepturi fundamentale, cum ar fi – accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. De altfel, numărul de cauze de corupţie nu este unul impunător, motiv pentru care, nici din această perspectivă, Proiectul nu este justificat. Mai mult, infracţiunile de corupţie nu sunt de o complexitate care ar justifica înfiinţarea unor instanţe specializate. Un argument în defavoarea Proiectului sunt şi practicile generale recunoscute – divizarea jurisdicţiei pe subramuri de drept sau categorii de dosare este mai puţin potrivită pentru statele cu o populaţie mică şi un nivel redus de activitate”, se mai arată în opinia publicată de TI Moldova.

Din perspectiva integrităţii, potrivit experților, înfiinţarea unor instanţe specializate într-un domeniu atât de îngust ar putea genera riscuri sporite de corupţie. Integritatea ar trebui să constituie o valoare generală a Judiciarului, aceasta urmând să fie solicitată de la orice judecător, mai punctează Transparency International Moldova.

„Specializarea, de obicei, generează sentimentul de apartenenţă la o castă elitistă, iar loialitatea faţă de o corporaţie îngustă deseori este mai puternică decât ataşamentul faţă de interesul public general. Or, tocmai riscul sporit al coruptibilităţii a fost motivul desfiinţării, relativ recente, a instanţelor economice. Mai mult, evident, cu cât este mai mic numărul de judecători cu competenţe de a judeca o anumită categorie de cauze, cu atât sunt mai previzibile rezultatele unei eventuale distribuiri aleatorii a dosarelor, devenind mai facilă numirea în funcţie de judecător a unor persoane loiale, dar şi presiunea asupra acestora.”

Leave a Reply