Procuratură și polițieUltimele stiri

Procuratura Generală: La evaluarea dosarelor „politice” vor fi antrenați și avocații persoanelor pretins persecutate

By 26 februarie 2020 No Comments

Procuratura Generală: La evaluarea dosarelor „politice” vor fi antrenați și avocații persoanelor pretins persecutate

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a luat act de sugestiile avocaților unor persoane pretins persecutate politic și a decis antrenarea apărătorilor acestora în procesul de evaluare a celor 38 de dosare penale, prezumat instrumentate pe motive politice.
În acest sens, apărătorilor persoanelor pretins a fi urmărite politic li se solicită să prezinte în adresa Procurorului General o informație sintetizată, cu expunerea tuturor argumentelor și probelor care ar confirma pretinsa urmărire politică și pretinsele încălcări de lege, admise de organul de urmărire penală, procurori, judecători și alte aspecte relevante ce țin de administrarea, analiza și aprecierea probelor pe caz și care ar putea răsturna poziția, și concluziile procurorului, expuse în rechizitoriu. Informațiile părții apărării vor fi examinate de către Grupul de control, procurorul de caz sau procurorii care susțin acuzarea de stat urmând a lua în calcul concluziile Grupului, asigurând obiectivitatea și echitabilitatea procesului judiciar, în conformitate cu art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Procuratura menționează că astfel de Grupuri de control nu sunt reglementate de Codul de procedură penală, ele vin ca o reacție constructivă, în ordine de măsură administrativă excepțională, a sistemului organelor Procuraturii la Declarația Legislativului moldovenesc cu privire la caracterul captiv al statului, inclusiv a organelor de drept, dar și la Raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care indica o listă de dosare cu suspiciuni de urmărire ilegală, abuzivă, selectivă și pe motive politice a unor persoane din Republica Moldova.
În fond, Grupul de control nu substituie acuzatorul de stat și nu intervine în independența lui decizională, concluzia Grupului urmând a fi luată în calcul pentru asigurarea unei cercetări judecătorești complexe sau, după caz, renunțarea la învinuire, în conformitate cu prevederile art.320 alin.(5) din Codul de procedură penală, astfel încât părților implicate să le fie asigurat dreptul la un proces echitabil.
Amintim că, printr-o dispoziție emisă de Procurorul General Alexandr Stoianoglo, a fost instituit un Grup de control și monitorizare a unor dosare concrete și asta după ce instituția a luat act de Declarațiile și Raportul APCE, declarațiile unor organizații neguvernamentale, activiști civici, reprezentanți ai partidelor politice, dar și adresările parvenite pe adresa Procurorului General, din care rezultă o listă de câteva zeci de dosare, care ar reprezenta rezultatul unor comenzi politice și care au dus la urmărirea penală și judecarea, pe nedrept, a mai multor persoane. Astfel, începând cu săptămâna trecută, Grupul evaluează fiecare cauză penală, inclusă în listă, aflate atât la faza de urmărire penală, cât și în cea judiciară sau, după caz, de executare. Ulterior, informațiile vor fi dezbătute și analizate de conducerea Procuraturii, împreună cu procurorii de caz.
În cazul în care vor fi stabilite abateri grave de la lege la intentarea și instrumentarea acestor cauze penale, care, fără rezerve, afectează legalitatea soluțiilor dispuse, vor fi luate măsurile legale în consecință. Si anume, dosarele aflate la etapa urmăririi penale vor fi clasate. În cazul celor aflate deja pe rolul instanțelor de judecată – procurorii vor renunța parțial sau integral la învinuirile aduse, sau vor veni cu ordonanțe de reîncadrare a faptelor, iar pe dosarele aflate în faza de executare – se va verifica eventualitatea declanșării căilor extraordinare de atac.
Procuratura va informa suplimentar despre rezultatele obținute.

Leave a Reply