Anticorupție și integritateInițiative

Procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale. Ce măsuri de protecție față de avertizorii de integritate sunt propuse

By 9 ianuarie 2020 No Comments

Procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale. Ce măsuri de protecție față de avertizorii de integritate sunt propuse

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare proiectul Regulamentului privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale. Acesta stabileşte procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţii entităţilor publice şi private, precum şi reglementează procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de angajații care dezvăluie cu bunăcredinţă şi în interes public practicile ilegale interne.

Astfel, Regulamentul prevede următoarele etape privind dezvăluirea internă a practicilor ilegale:
a) informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea formularului dezvăluirilor interne a practicilor ilegale de către angajat;
b) recepționarea/înregistrarea dezvăluirilor interne a practicilor ilegale în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;
c) examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

Totodată, documentul reglementează procedura de depunere a dezvăluirilor interne a practicilor ilegale. Conform acestuia, este obligatoriu ca la momentul efectuării dezvăluirii, angajatul să se identifice: (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul
adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura). Dacă persoana nu oferă informaţii despre identitatea sa, nu poate fi stabilită calitatea ei de subiect al legii, adică dacă întruneşte sau nu cerinţele legale pentru a fi recunoscut drept avertizor de integritate, dacă dezvăluirea este internă sau externă etc. De asemenea, se prevede că angajatul poate omite procedurile de dezvăluire internă a practicii ilegale, făcând o dezvăluire externă, la Centrul Naţional Anticorupţie sau publică, adică prin transmiterea informației către mass-media, organizații ale societății civile (indiferent de modalitate: în scris, electronic) sau prin plasarea acestei informații în spațiul public, inclusiv prin postările pe rețelele de socializare.

Regulamentul face referință și la măsurile de protecţie. Protecția avertizorului de integritate este esențială pentru protejarea interesului public şi promovarea unei culturi a responsabilităţii şi integrităţii publice. Prin urmare, angajatul care, în legătură cu avertizarea de integritate pe care a făcut-o, este supus răzbunării este în drept să solicite protecție.

De menționat că CNA a refuzat să prezinte raportul de expertiză anticorupție în termenul stabilit de Cancelaria de Stat.

Vă invităm să veniți cu propuneri și comentarii la proiectul Regulamentului privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale.

Leave a Reply