InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Procedurile de elaborare, avizare și aprobare a documentelor de politici publice ar putea fi modificate. Ce propune Cancelaria de Stat

By 17 iunie 2020 No Comments

Procedurile de elaborare, avizare și aprobare a documentelor de politici publice ar putea fi modificate. Ce propune Cancelaria de Stat

Guvernul va examina astăzi propunerea de modificare a procedurilor de elaborare, avizare și aprobare a documentelor de politici publice ar putea fi modificate. Astfel, urmează să fie aprobat un Regulament în acest sens, care instituie o clasificare clară a documentelor de politici și de planificare, care permite ierarhizarea și asigurarea logicii în consecutivitatea elaborării acestora.

Acesta descrie detaliat etapele de elaborare a documentelor de politici publice, procedura de aprobare, monitorizare și evaluare a acestora.
De asemenea, Regulamentul stabilește criterii și proceduri de evaluare a proiectelor documentelor de politici publice, care vor trebui respectate de ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și de Cancelaria de Stat – conform rolului atribuit fiecărei instituții în procesul de elaborare a documentelor de politici publice. Evaluarea proiectelor documentelor de politici
publice, se va realiza prin contrapunerea acestora unor criterii de evaluare a calității și conformității acestora, care au fost elaborate în corespundere cu recomandările Comisiei Europene, expuse în Ghidul pentru practicieni privind calitatea administrației publice.

Potrivit autorilor, la baza modificărilor au stat concluziile raportului de evaluare SIGMA cu privire la administrația publică din Republica Moldova, care au semnalat existența asupra existenței unui sistem de planificare la nivel central ce nu este pe deplin dezvoltat, iar calitatea elaborării politicilor publice bazate pe dovezi prin evaluarea impactului acestora nu este consistentă. De asemenea, strategiile sectoriale nu sunt formulate în baza unor reguli uniforme, nu este asigurată estimarea costurilor reformelor și alinierea adecvată cu cadrul bugetar pe termen mediu și nu se aplică pe deplin sistemul de monitorizare pentru a furniza informații periodice cu privire la implementarea documentelor de politici.

Autorii mai menționează lipsa unui sistem integrat și clar de raportare, dar și a regulilor cu privire la cerințele privind forma, intervalul de timp și publicarea raportelor de monitorizare.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply