Anticorupție și integritateInițiative

Procedura de selectare a membrilor Consiliului de Integritate ar putea fi modificată. Ce propune Ministerul Justiției

By 9 septembrie 2019 No Comments

Procedura de selectare a membrilor Consiliului de Integritate ar putea fi modificată. Ce propune Ministerul Justiției

Ministerul Justiției propune modificarea procedurii de selectare a membrilor Consiliului de Integritate. Una dintre schimbările propuse este eliminarea condiției interviului.

Potrivit autorilor, proiectul a fost elaborat pornind de la competența Guvernului de a reglementa modalitatea de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Mai exact, prin intermediul proiectului se urmărește redefinirea acestei proceduri, astfel încât să se asigure selectarea celor mai potrivite candidaturi din rândul reprezentanților societății civile pentru a deveni membri ai Consiliului de Integritate. În prezent, este prevăzut că membrii Consiliului din partea societății civile se selectează în urma desfășurării unui interviu care ar trebui să releve motivația, experiența, cunoștințele teoretice și aptitudinile candidaților în domeniul integrității publice, în prealabil verificându-se corespunderea acestor persoane condițiilor stabilite de art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.

Prin intermediul proiectului se propune o schimbare a modalității de desfășurare a concursului prin renunțarea la interviu în favoarea unei evaluări a tuturor candidaților în baza unor criterii de bază care să evidențieze pregătirea profesională și aspectele etice ale personalității candidaților, precum și a unor criterii suplimentare care vor fi stabilite de către Comisia de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate și publicate odată cu anunțul privind desfășurarea concursului (urmând a fi publicată și modalitatea în care va fi evaluată corespunderea candidatului fiecărui din aceste criterii (punctajul oferit pentru fiecare din aceste criterii)). Evaluarea dată urmează a se realiza în baza informației și materialelor din dosarele candidaților. În urma evaluării date, va fi oferit un punctaj final fiecărui candidat în baza căruia va fi stabilit învingătorul concursului. În acest sens, nu s-a recurs la o stabilire generală și exhaustivă în Regulament a criteriilor evaluării sus-menționate pentru a se evita o „rigidizare” excesivă a evaluării date și a se oferi o flexibilitate sporită Comisiei în procesul de selectare a candidaților, astfel încât acest proces să poată fi adaptat, după caz, unor noi provocări și să acopere mai facil unele lacune depistate între timp, fără a fi necesară intervenția Guvernului în vederea operării unor modificări în actele sale normative.

În mod obligatoriu vor fi evaluate la candidați doar aspectele legate de reputația în rândul colegilor (inclusiv autoritatea profesională) și viziunea candidaților cu privire la activitatea ce urmează a o desfășura în cadrul Consiliului de Integritate. Totodată, prin intermediul proiectului se urmărește a se institui un minim standard de calitate cu privire la viitorii reprezentanți ai societății civile în Consiliul de Integritate, în acest sens prevăzându-se un prag de trecere în conformitate cu care poate fi declarat învingător candidatul cu un punctaj de cel puțin 3 puncte (din 5 maximal posibile).

Voi cum credeți: este sau nu necesară intervievarea candidaților? Proiectul poate fi consultat aici.

Leave a Reply