InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Procedura de organizare și desfăşurare a licitaţiilor de către notar. Ce propune Ministerul Justiției

Procedura de organizare și desfăşurare a licitaţiilor de către notar. Ce propune Ministerul Justiției

Ministerul Justiției a elaborat Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitațiilor de către notar. Documentul descrie procedura notarială, conform căreia notarul organizează şi desfășoară licitaţii de vânzare a bunurilor mobile sau imobile iniţiate, la cererea tuturor proprietarilor, creditorului gajist/ipotecar, precum și condiţiile de participare la licitaţii.

Potrivit autorilor, astfel „se va asigura o uniformizare, la nivel național, a desfășurării procedurii de expunere spre vânzare a bunurilor prin licitație organizate decătre notari”.

De asemenea, Regulamentul stabilește modul de acoperire a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor și de cine urmează a fi avansate, precum și limitele cuantumului acontului. În vederea participării la licitațiile organizate de către notar, proiectul reglementează că fiecare dintre participanți urmează să achite o taxă de participare. Totodată, documentul previzionează că plăţile avansate de către solicitant, pot fi restituite la solicitare, în măsura în care cheltuielile sunt compensate din contul taxei de participare şi/sau a acontului.

Conform proiectului Regulamentului, pot fi scoase la vânzare prin licitații bunuri mobile și imobile la cererea tuturor proprietarilor, creditorului gajist/ipotecar. Astfel, proiectul reglementează și situația în care creditorul gajist/ipotecar urmează să aducă la cunoștința debitorului gajist/ipotecar, terțului care deține bunul și, după caz, administratorului fiduciar data, ora și locul desfășurării licitației și să notifice toți creditori gajiști care au depus sau înregistrat la registrul respectiv un aviz de executare, despre faptul că a fost expus la licitație bunul gajat/ipotecat. În același timp, proiectul pune în sarcina solicitantului sau notarului să notifice coproprietari cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării licitației, în cazul vânzării la licitație a unei cote-părți din bunurile proprietate comună pe cote-părți.

La fel, proiectul reglementează că licitațiile urmează a fi organizate de către notar în bază unui contract de prestări de servicii încheiat între solicitantul licitației și notarul în cauză. Deși proiectul nu prevede ce formă trebuie să aibă contractul respectiv, această soluție este lăsată la discreția părților contractante, ținând cont de principiile generale ce instituie forma actului juridic.

Proiectul Regulamentului prevede și situațiile în care licitațiile pot fi declarate nule, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal privind declararea licitaţiei nule, iar la solicitare, notarul poate elibera un act privind nedesfășurarea licitaţiei sau un certificat privind constatarea licitaţiei nule. Modelele acestor acte sunt prevăzute ca anexe la regulamentul în cauză.

Vă invităm să veniți cu propuneri și comentarii pentru îmbunătățirea proiectului Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitațiilor de către notar.

Leave a Reply