Anticorupție și integritateInițiative

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Ce Sistem informațional propun autoritățile

By 16 ianuarie 2019 No Comments

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Ce Sistem informațional propun autoritățile

Datele privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește spălarea banilor, infracțiunile ce vizează acest domeniu și finanțarea terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor vor fi stocate și prelucrate într-un Sistem informaţional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Cabinetul de miniștri urmează să examineze Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB).

Concepția tehnică va stabili cerințele de bază ale SIA ICCSB, cum ar fi destinația și scopul creării sale, funcțiile de bază și circuitele funcționale, documentele principale, obiecte informaţionale şi datele sistemului, identificatorii entității de informare de bază, scenariile de bază, inclusiv procesele de informare de bază, descrierea conceptuală a infrastructurii informațional-tehnologice, amenințările la adresa securității informațiilor și cerințele privind securitatea și protecția datelor.

Potrivit documentului, funcțiile de bază ale SIA ICCSB sunt:

  • formarea unei resurse analitico-informaționale departamentale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
  • stabilirea unui sistem de eficient a schimbului de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept, judiciare și alte autorități competente la nivel național și internațional;
  • crearea unui sistem de obținere rapidă a informațiilor necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din toate sursele posibile la nivel național și internațional;
  • procesarea promptă a informațiilor privind relațiile financiare și economice necesare prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
  • organizarea circulației documentelor și păstrarea evidenței Serviciului Prevenirea și Spălarea Banilor; organizarea funcționării circuitului analitic și statistic care asigură analiza informațiilor și evaluează riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
  • organizarea suportului informațional și informarea persoanelor și organizațiilor conform competenței lor în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor;
  • asigurarea securității și protecției informațiilor care se desfășoară la toate etapele de acumulare, stocare și utilizare a resurselor informaționale guvernamentale care se referă la funcționarea SIA ICCSB;
  • asigurarea calității informațiilor prin crearea și menținerea componentelor sistemului de calitate, bazat pe abordarea procedurală.

De asemenea, în Concepția tehnică a SIA ICCSB se precizează cine sunt furnizorii de date, printre care se regăsesc băncile; agenții imobiliari; persoanele fizice și juridice care desfășoară activități cu metale prețioase și pietre prețioase; avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora etc.

Vă invităm să veniți cu sugestii și propunere de îmbunătățire a Concepției tehnice a SIA ICCSB.

Leave a Reply