InițiativeUltimele stiri

Portalul Național al Instanțelor de Judecată oferă posiblitatea de a raporta problemele depistate. Ce alte propuneri au fost discutate

By 12 noiembrie 2019 No Comments

Portalul Național al Instanțelor de Judecată oferă posiblitatea de a raporta problemele depistate. Ce alte propuneri au fost discutate

Utilizatorii Portalului Național al Instanțelor de Judecată (PNIJ) vor avea posibilitatea să raporteze orice deficiență sau să înainteze propuneri de îmbunătățire a portalului, accesând din interfața paginii web a AAIJ rubrica „Raportează o neregularitate”.

În cadrul unei mese rotunde a fost prezentată lista propunerilor de îmbunătățire și a deficiențelor recepționate de către AAIJ de la utilizatorii PNIJ în perioada 18 – 30 septembrie. Sugestiile și recomandările au fost colectate urmare invitației publice a Ministerului Justiției din 18 septembrie, privind comunicarea în formă scrisă a deficiențelor observate la utilizarea PNIJ.

AAIJ a informat despre faptul că în perioada de 26 septembrie, cât și 23-24 octombrie, au avut loc lucrări de mentenanță care au creat unele dificultăți la accesarea PNIJ, totodată, a raportat în cadrul mesei rotunde despre măsurile întreprinse pentru remedierea problemelor sesizate și a acțiunilor care se află în curs de realizare.

La finalul mesei rotunde participanții la eveniment au concluzionat asupra necesității elaborării și plasării pe PNIJ a unui Ghid al utilizatorului; totodată, asupra modificării unor prevederi din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; asupra atenționării instanțelor judecătorești în privința documentării integrale și corecte a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor; și asupra altor măsuri care necesită a fi întreprinse de AAIJ pentru a facilita accesibilitatea informației disponibile pe PNIJ pentru justițiabili.

Lista deficiențelor și propunerile de soluționare a carențelor PNIJ, poate fi consultată aici.

Leave a Reply