Platforma

Ce reprezintă pentru Dvs. o instanță de judecată independentă și imparțială? Cum poate o persoană care își apără drepturile în instanță să beneficieze în termen rezonabil de asistență juridică și să fie că hotărârea emisă în privința sa va fi executată? Poate fi procesul judiciar cu adevărat obiectiv? Cum e sa fim siguri de integritate și imparțialitatea judecătorului?

Aceste întrebări sunt direct legate de reforma sectorului justiției – una dintre prioritățile procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, proces care ar trebuie să fie deschis și transparent. Obiectivul general al reformelor actuale din sectorul justiției este edificarea unui sistem accesibil, eficient, independet, transparent,profesionist, și responsabil față de societate, care să corespundă standaterlor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului și să contribuie la asigurarea încrederii oamenilor în actul de justiție.

Această platformă reprezintă o oportunitate pentru fiecare să participe la discutarea problemelor – cheie din sector și să propună idei pentru soluționarea lor. Toate ideile, soluțiile, propunerile vor fi monitorizate și luate în considerare de către autoritățile implicate în procesul de reformă

CUM FUNCȚIONEAZĂ PLATFORMA

null

1.SCRIE

Înregistrează-te și publică pe site idei/propuneri pentru soluționarea problemelor – cheie din sectorul justției. Adresează întrebări comunității, pe diferite subiecte

null

2. DISCUTĂ

Discută ideile proprii și oe cele ale altor utilizatori prin comentarii la proiecte sau în chat-ul Slack, creat special pentru platforma Justice

null

3. ACȚIONEAZĂ

Crează un proiect sau o inițiativă în baza discuțiilor cu alți utilizatori ai platformei

CE PROIECTE SUNT PUBLICATE PE PLATFORMĂ?

SISTEMUL JUDECĂTORESC

Puterea judecătorească este una dintre cele trei ramuri ale puterii, exercitată prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi. Într-o societate democratică, sistemul judicătoresc imparţial reprezintă un mecanism important pentru soluţionarea litigiilor. Reforma actuală are drept scop crearea unui sistem judecătoresc independent, transparent și accesibil, în conformitate cu valorile europene și principiile democratice.

PROCURATURA ȘI POLIȚIA

Reforma sectorului justiţiei nu poate fi abordată de o manieră fragmentară, deoarece înfăptuirea actului de justiţie presupune activitatea conjugată şi eficientă a mai multor instituţii, între care poliţia şi procuratura. O procedură penală eficientă şi conformă standardelor internaţionale, un sistem al organelor de procuratură independent în exercitarea competenţelor sale, înaltul profesionalism al procurorilor și poliției, precum și un proces transparent și eficient de investigare a criminalității și a urmăririi penale - sunt componente esențiale pentru stabilirea statului de drept şi consolidarea societății democratice.

AVOCATURA

Într-o societate democratică cetățenii au acces la asistență juridică calificată, beneficiază de posibilitatea de a fi reprezentați în instanță și de a primi consiliere juridică. Această secțiune se axează pe accesul cetățenilor la asistență juridică, inclusiv cea garantată de stat.

EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

Într-o societate în care drepturile omului sunt respectate, sistemul penitenciar creează condiții de viață decente pentru persoanele care îşi execută pedeapsa. Consolidarea, modernizarea şi eficientizarea sistemului penitenciar şi a sistemului de probaţiune reprezintă o necesitate obiectivă a sectorului justiţiei din Republica Moldova.

ANTICORUPȚIA ȘI
INTEGRITATEA

Un sistem al justiţiei perceput de populaţie drept corupt afectează grav credibilitatea actului de justiţie şi alimentează neîncrederea oamenilor în integritatea persoanelor care activează în domeniu. Un sector al justiţiei care nu tolerează şi descurajează actele de corupţie, un mecanism eficient de prevenire şi combatere a corupţiei în sectorul justiţiei, descurajarea şi diminuarea disponibilităţii publicului de a comite acte de corupţie – reprezintă rezultatele scontate în lupta împotriva corupţiei în sectorul justiţiei.

JUSTIȚIA ȘI DEZVOLTAREA
ECONOMICĂ

Rezultatele economice durabile reprezintă un obiectiv-cheie general pe termen lung al Republicii Moldova. Justiţia poate juca un rol semnificativ în stimularea creşterii şi asigurarea stabilităţii economice. În acest scop, justiţia trebuie să demonstreze calitate, eficienţă şi transparenţă în activitatea sa, elemente principale care pot contribui la sporirea fluxului de investiţii şi la dezvoltarea relaţiilor şi activităţilor comerciale. Mecanismele privind asigurarea soluţionării rapide şi eficace a disputelor între entităţile comerciale, sprijinite de sectorul justiţiei, sunt deosebit de importante. La fel de importante pentru creşterea economică durabilă sunt sistemele de reglementare şi protejare a drepturilor de proprietate şi de asigurare a securităţii raporturilor juridice.

PENTRU CINE AM CREAT PROIECTUL?

null

INSTITUȚII GUVERNAMENTALE

null

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

null

SOCIETATEA CIVILĂ

null

MEDIA

null

ONG - URI

null

CETĂȚENI ACTIVI

PARTICIPĂ ȘI TU

LA REFORMA JUSTIȚIEI