Sistem judecătorescUltimele stiri

Planul de acțiuni al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2019. Ce activități sunt prevăzute

By 18 martie 2019 No Comments

Planul de acțiuni al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2019. Ce activități sunt prevăzute

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2019. Acesta stabilește activitățile care trebuie realizate atât de către conducerea și Secretariatul CSM, cât și de către organele specializate din cadrul CSM: Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul disciplinar, Inspecția judiciară.

Conform documentului, CSM și-a stabilit următoarele obiective:
– asigurarea respectării transparenței și eficienței în procesul decizional;
– consolidarea sistemului judecătoresc;
– promovarea integrității în cadrul CSM și a instanțelor judecătorești;
– consolidarea asistenței acordate CSM la realizarea competențelor legale;
– coordonarea utilizării mijloacelor financiare conform destinației în baza bugetului aprobat pentru CSM;
– monitorizarea procesului de accedere în funcția de judecător și cariera judecătorilor;
– asigurarea asistenței în activitatea organelor specializate din cadrul CSM;
– asigurarea procesului de monitorizare a managementului resurselor financiare și a resurselor umane în instanțele judecătorești și generalizarea rapoartelor statistice;
– implementarea sistemului de control intern managerial.

Astfel, printre acțiunile prevăzute în acest an pentru CSM, se numără:
– asigurarea respectării transparenței procesului decizional;
– comunicarea şi informarea permanentă a publicului privind politicile promovate de CSM;
– analiza cadrului legal, elaborarea avizelor de revizuire și perfecţionarea actelor normative elaborate de CSM;
– monitorizarea activității organizatorice a instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiției;
– monitorizarea și îmbunățirea activității instanțelor judecătorești;
– promovarea candidaţilor în baza unor criterii obiective bazate pe merit, ţinând cont de pregătirea profesională, de integritatea, capacitatea lor;
– asigurarea desfăşurării şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor;
– elaborarea raportului privind executarea bugetului pentru CSM și prezentarea acestuia Ministerului Finanțelor;
– redactarea și executarea hotărârilor Colegiilor CSM;
– elaborarea propunerilor pentru eficientizarea activității instanțelor judecătorești reieșind din rezultatele analizei datelor statistice etc.

Planul de acțiuni al CSM și al organelor specializate poate fi găsit aici.

Leave a Reply