Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Parlamentul a votat în lectură finală Legea cu privire la redirecționarea profitului BNM

By 8 martie 2020 No Comments

Parlamentul a votat în lectură finală Legea cu privire la redirecționarea profitului BNM

Parlamentul a adoptat în lectură finală Proiectul de lege privind activitatea de reglementare tehnică. Documentul a fost elaborat în scopul ajustării activității de reglementare tehnică națională cu prevederile Acordului privind Barierele Tehnice în calea comerțului a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 
Respectivul acord vizează asigurarea faptului că reglementările tehnice, standardele și procedurile de evaluare a conformității nu sunt nediscriminatorii și nu creează obstacole inutile în calea comerțului.
Principalele modificări vizează facilitarea activității autorităților de reglementare la etapa de elaborare a normelor naționale, organismului național de standardizare, precum și a Centrului de notificare și informare a OMC. Urmează a fi consolidate prevederile conform cărora reglementările tehnice trebuie să fie elaborate de către autoritățile de reglementare în limitele domeniilor de competență. De asemenea, legislația va fi completată cu prevederi care fac referință la obligațiile internaționale ale Republicii Moldova de a preveni bariere inutile în calea comerțului.
Potrivit modificărilor propuse, autoritatea de reglementare, la prezentarea comentariilor de către părțile interesate, poate lua decizii de modificare a reglementării tehnice sau amânarea aplicării acesteia. Alte prevederi se referă la consolidarea cadrului legal privind recunoașterea echivalenței procedurilor de evaluare a conformității stabilite în reglementările tehnice ale altor state și recunoașterea documentelor ce atestă conformitatea produselor care au fost eliberate potrivit acordurilor respective de recunoaștere reciprocă. Totodată, vor fi consolidate prevederile referitor la transparența la furnizare a notificărilor, răspunsurilor, comentariilor venite de la membrii OMC și de la alte părți interesate.

Leave a Reply