Sistem judecătorescUltimele stiri

Parlamentul a anunțat Concurs pentru selectarea a 4 candidați la funcțiile de membru al CSM

By 5 februarie 2020 No Comments

Parlamentul a anunțat Concurs pentru selectarea a 4 candidați la funcțiile de membru al CSM

Comisia juridică, numiri și imunități a anunțat concurs public pentru selectarea candidaților la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din partea Parlamentului.

Potrivit condițiilor concursului, candidatul la funcția de membru al CSM trebuie să întrunească următoarele cerințe:
– deține cetățenia Republicii Moldova;
– activează în învățământul superior în calitate de personal științifico-didactic titular (lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar);
– deține experiență științifico-didactică în învățământul superior de minimum 5 ani;
– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;
– are reputație ireproșabilă și înaltă competenţă profesională.

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până la 19 februarie 2020 inclusiv, ora 17:00. Acestea pot fi depuse personal de către candidat sau prin e-mail.

Dosarul de participare la concurs va conține:
– scrisoarea de motivare;
– curriculum vitae;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare, indicate în CV, inclusiv documentele care atestă deținerea titlului științific, titlului stiințifico-didactic;
– 2 scrisori de recomandare;
– certificat de la locul de muncă care demonstrează respectarea pct. 3 lit. c) din Regulament;
– cazierul judiciar;
– declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
– declarația de avere și interese personale cu semnătura olografă, în formatul prevăzut la anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, completată în corespundere cu Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin ordinul nr. 2 din 13 ianuarie 2017 de către Autoritatea Națională de Integritate, cu indicarea veniturilor obținute pentru anul 2019;
– acordul privind publicarea informației prezentate de către candidat în condițiile pct. 10 din prezentul Regulament;
– proiectul privind principalele obiective pe care le va urmări în cazul alegerii în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului.

Leave a Reply