InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Opinia Patronatelor asupra proiectului de modificare a Codului muncii. Ce propune CNPM

By 30 august 2019 No Comments

Opinia Patronatelor asupra proiectului de modificare a Codului muncii. Ce propune CNPM

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a examinat și a avizat pozitiv proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea Codului muncii și a venit cu câteva obiecții și propuneri.

Mai exact, CNPM consideră oportun de a păstra în proiect modificarea la articolul 9 alineatul (2) litera c), care va avea următorul cuprins: „c) să respecte cerințele regulamentului intern al unității”. Modificarea este necesară în contextul modificărilor operate în Codul muncii anterior (articolul 10 alineatul (2) litera d)): angajatorul nu mai are obligația de a acorda salariaților permise nominale de acces la locul de muncă. Conform argumentării, această obligație a fost inclusă anterior drept un mecanism de combatere a angajărilor fără forme legale și exclusă din motivul că pe parcursul perioadei de aplicare nu și-a demonstrat eficacitatea. Deci păstrarea într-o formă ascunsă a obligației angajatorului de emitere a permisului nominal nu mai este oportună.

De asemenea, patronatele susțin că, completarea Codului muncii cu art. 571, care conține prevederi noi privind examenul medical la angajare, și cele periodice, nu va aduce valoare adăugată legislației, deoarece acestea deja există.

O altă propunere a CNPM este ca transferul temporar într-o altă funcție să fie posibil pentru un termen de 90 de zile și nu doar pentru 14 zile, cum este prevăzut în proiect. „Transferul temporar este necesar pentru înlocuirea salariaților pe perioade medii sau relativ mari, de până la un an. În forma propusă, norma legală va permite angajatorului să transfere temporar salariați pe o perioadă maximă de 14 zile calendaristice consecutive și nu oferă o soluție reală angajatorilor. Mai mult, din cauza documentelor care sunt necesare de efectuat la transferul salariatului în altă funcție, dar și alte proceduri (de exemplu, instructajul de securitate în muncă), termenul propus de 14 zile nu are o aplicare practică”, se menționează în aviz.

Opinia integrală a CNPM poate fi accesată aici. Vă invităm să veniți cu sugestii și recomandări.

Leave a Reply