Procuratură și polițieZiarul de Gardă

Opinia critică a CSP cu referire la propunerile Guvernului de a evalua procurorii

By 9 octombrie 2019 No Comments

Opinia critică a CSP cu referire la propunerile Guvernului de a evalua procurorii

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) critică proiectul propus de Ministerul Justiției cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ) și a organelor Procuraturii. Astfel, CSP îndeamnă ministerul să revizuiască proiectul propus, în vederea mai multor aspecte ce țin de evaluarea procurorilor și a judecătorilor, dar și în legătură cu prevederile ce țin de componența comisiei de evaluare, scrie ZdG.

„Spre deosebire de reglementările în vigoare, prezentul Proiect promovează un gen de evaluare care deviază de la standardele clasice și care se asimilează unor proceduri cu caracter de excepție, fiind expresia procedurilor ce sunt cunoscute la nivel internațional ca «vetting»”, este menționat în opinia semnată de președinta CSP, Angela Motuzoc.

Consiliul mai precizează că în proiect nu a fost stabilit un plafon care să aducă claritate cu privire la durata evaluării și nemijlocit procurorii care se includ în acest proces. Conform proiectului, evaluarea procurorilor și a judecătorilor se va desfășura în două etape:

  • Evaluarea integrității
  • Evaluarea activității profesionale și a calităților personale ale candidaților

„Evaluarea judecătorilor CSJ se face în baza a trei criterii: integritate și stil de viață, activitate profesională în ultimii 10 ani și calitățile personale relevante funcției de judecător. Indicatorii și metodologia de evaluare sunt aprobate de către Comisia de evaluare”, este menționat în proiect.

În legătură cu aceste aspecte, CSP precizează că proiectul operează cu noțiunile abstracte „stil de viață” și „calități personale”, care nefiind definite în mod cert și exhaustiv, „exclud posibilitatea raportării situației de fapt la cerințele înaintate”. Astfel, Consiliul declară că nu este clar ce presupun aceste cerințe, ce anume se va verifica sub aspectul „stilului de viață” și care este întinderea verificărilor sub pretextul acestei noțiuni.

La capitolul evaluării „integrității persoanei”, CSP declară că nu este clar care va fi activitatea Comisiei pe această dimensiune:

  • care vor fi competențele de a analiza proceduri care deja s-au finalizat și există hotărâri definitive în acestea, se va ține cont în aceste cazuri de aplicabilitatea principiului „puterea lucrului judecat”.
  • va avea comisia competență de a redeschide careva proceduri finalizate.
  • cum se va interpreta solicitarea/oferirea către comisie a informațiilor din proceduri aflate în curs de examinare.

Conform proiectului propus de Ministerul Justiției, prima probă a evaluării va fi considerată promovată numai dacă vor vota 2/3 din membri, dintre care cel puțin 2 membri desemnați de organizațiile internaționale. Potrivit CSP, o asemenea condiție este vădit neîntemeiată și nu respectă principiile echitabile: „Nu este clară formula de calcul a 2/3 din 10 (câte persoane trebuie să voteze pro – 6 sau 7?)”.

CSP se arată nemulțumit și de componența Comisiei:

  • puterea legislativă (Parlament) – 2 membri;
  • puterea executivă (Președinte, Guvern și plus competența suplimentară a ministrului justiției) – 10 membri;
  • puterea judecătorească (CSM și CSP) – 4 membri;
  • Forumul societății civile din parteneriatul estic – 4 membri.

Potrivit Consiliului, puterea executivă deține ponderea cea mai mare, semnificativ sporită în comparație cu celelalte puteri, circumstanță care indică asupra unui „raport ne-echilibrat”.

„Având în vedere principiul separării puterilor în stat, ca fiind unul dintre elementele-cheie în asigurarea statului de drept, precum și ținând cont de recomandările de specialitate, considerăm necesară revizuirea formulei de creare a acestei comisii, în care să fie respectată proporționalitatea între cele trei puteri ale statului”, concluzionează CSP.

Proiectul propus de Ministerul Justiției prevede că procurorii ar urma să fi supuşi unui proces de evaluare. Vor fi evaluaţi şi procurorii şefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii şefi ai procuraturilor specializate, teritoriale şi de circumscripţii, dar și adjuncţii procurorilor şefi şi procuraturilor specializate de circumscripţii a procuraturilor teritoriale Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat.

Leave a Reply