Procuratură și polițieUltimele stiri

ONG-urile, îngrijorate de excluderea obligativității audierii raportului de activitate al Procuraturii în Parlament

By 17 ianuarie 2019 No Comments

ONG-urile, îngrijorate de excluderea obligativității audierii raportului de activitate al Procuraturii în Parlament

Mai multe organizații ale societății civile au semnat o declarație în care își exprimă îngrijorarea privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale. Acestea condamnă cu fermitate excluderea acestei prevederi legale și solicită viitorului Parlament ca norma respectivă să fie reintrodusă în textul Legii cu privire la Procuratură.

La rândul său, Procuratura Generală a anunțat că a luat act de declaraţia ONG-urilor și a menționat că rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice prin plasarea pe pagina web oficială, încă din anul 2004, când nu exista nicio obligație legală imperativă în acest sens. „Anume aceasta a permis ca instituția să pășească pe calea transparentizării propriei activități. Ulterior, această tendință a fost dezvoltată şi ajustată la standarde internationale, fiind incluse diverse forme de informare a societăţii despre activitatea cotidiană a procurorilor, inclusiv sinteze şi rapoarte periodice pe toate domeniile de competenţă instituțională. Procuratura Generală reiterează că va continua să dezvolte această practică, inclusiv va continua să-şi facă publice rapoartele de activitate, menținând tendința constantă de a rămâne printre cele mai transparente instituţii publice”.

În declarație, organizațiile societății civile menționează că, la 4 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Astfel, din alin.(3) al art. 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură a fost exclus următorul text: „Raportul Procuraturii se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public și se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activității Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor”.

Autorul propunerii a fost deputatul în Parlament, Anatolie Zagorodnîi. La 23 octombrie 2018, amendamentul dat a fost inclus după adoptarea în prima lectură din 11 octombrie 2018 a proiectului de lege nr. 312. Amendamentul deputatului nu a fost publicat pe pagina web a Parlamentului și nici nu au fost organizate consultări sau dezbateri publice cu societatea civilă și părțile interesate. Amendamentul a fost publicat în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului abia la 23 noiembrie 2018, în aceeași zi în care proiectul de lege a fost votat în lectură finală.

Autorul inițiativei nu a prezentat niciun argument în vederea necesității excluderii acestei prevederi. Mai mult, nici în Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități nu sunt de găsit argumente pentru motivarea acestui amendament. Avizul Guvernului și raportul de expertiză anticorupție întocmit de către Centrul Național Anticorupție nu au analizat impactul amendamentului, or actele respective au fost elaborate în baza versiunii de până la votarea proiectului în primă lectură, adică anterior inițiativei deputatului.

Urmare a modificării propuse de către dl Zagorodnîi, Procurorul General va fi obligat doar să prezinte (a se vedea – transmite) Parlamentului, anual, până în data de 31 martie, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Astfel, deputații nu vor mai putea audia Procurorul General și examina raportul acestuia în mod public și în plenul legislativului.

În același timp, a fost anulată condiția prin care rapoartele Procuraturii trebuiau să conțină date privind impactul activității instituției asupra drepturilor persoanelor. Condiția dată a fost introdusă recent prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018. Cu alte cuvinte, în doar jumătate de an, fără a fi pusă în aplicare, condiția dată a și fost anulată.

Astfel, societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii, fiindcă acestea nu mai  sunt publicate obligatoriu  pe pagina web a instituției, fapt ce contravine principiului transparenței și accesului la informație.

Organizațiile semnatare, 18 la număr, regretă că prin modificarea operată, Parlamentul Republicii Moldova a redus din exigențele de asigurare a transparenței și responsabilității organelor Procuraturii față de public, fapt care poate duce la scăderea încrederii cetățenilor în independența și profesionalismul Procuraturii și subminarea imaginii acestei instituții. Contăm pe faptul că Procuratura Generală va continua practica pozitivă stabilită anterior de publicare regulată a rapoartelor sale anuale de activitate, care să conțină inclusiv şi date privind impactul activității sale asupra drepturilor persoanelor.

Declarația a fost semnată de: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Transparency International Moldova, Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ), Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), Institutul de Politici Publice (IPP), Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Amnesty International Moldova, Ambasada Drepturilor Omului, Centrul „Acces-info”, Centrul de Jurnalism Independent (CJI), Asociația pentru Politică Externă (APE), Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Asociația Promo-LEX, Comunitatea WatchDog.md, Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC), Centrul Analitic Independent Expert-Grup. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Centrul de Drept al Femeilor (CDF).

Leave a Reply