Inițiative

Obligația de a nu părăsi țara. Ce propune Ministerul Justiției?

By 27 octombrie 2018 No Comments

Ministerul Justiției propune completarea articolului 178 din Codul de procedură penală cu un aliniat nou – (3’), prin care se va reglementa durata maximă de aplicare a măsurii preventive – „obligaţia de a nu părăsi ţara”.

Durata maximă de aplicare a obligării de a nu părăsi localitatea sau țara pentru anumite categorii de infracţiuni are scopul de a oferi şansa subiecţilor împuterniciţi cu aplicarea legii, de a recurge la măsuri preventive de alternativă arestului cu un nivel minim de ingerinţă în drepturile şi libertăţile persoanei.

Potrivit autorilor, noile prevederi vor statua că măsurile preventive şi anume, obligarea de a nu părăsi ţara sau localitatea, pot fi dispuse pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani sau pe un termen de cel mult 24 de luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.

Referitor la bănuit, durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura preventivă obligaţia de a nu părăsi ţara și localitatea nu poate depăși termenul maxim de a avea calitatea de bănuit.

Obligarea de a nu părăsi țara, fiind o măsură preventivă aplicabilă în cursul urmăririi penale şi a judecării cauzei, reprezintă o modalitate ce echilibrează libertatea individuală, prin evitarea detenției, cu interesele societății, stabilind în privința persoanei anumite obligații sau restricții.

Ingerinţa generată de omisiunea reglementării duratei maxime de aplicare a obligării de a nu părăsi țara vizează un drept fundamental – dreptul persoanei la libera circulație, protejat de prevederile articolului 27 din Constituție. Restricțiile impuse libertății de mișcare pot încălca art. 2 din Protocolul nr.4 la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dacă nu sunt prevăzute de lege.

Respectiv obligarea de a nu părăsi țara, urmărind un scop legitim, fiind nediscriminatorie şi necesară într-o societate democratică, se impune pentru protejarea valorilor statului de drept.

Pentru ce perioadă trebuie aplicată măsura preventivă – „obligaţia de a nu părăsi ţara”?
Vă rugăm să veniți cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea inițiativei Ministerului Justiției.

Leave a Reply