Justiție și dezvoltare economicăSistem judecătorescUltimele stiri

Noul Cod civil, de astăzi în vigoare! Unele prevederi intră în vigoare din ianuarie 2020

By 1 martie 2019 No Comments

Noul Cod civil, de astăzi în vigoare! Unele prevederi intră în vigoare din ianuarie 2020

Începând cu 1 martie 2019 intră în vigoare noul Cod civil al Republicii Moldova. Unele prevederi, care se referă la contractul de asigurare, intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. Potrivit noilor reglementări va fi modernizată infrastructura juridică națională conform tendințelor europene și internaționale.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, sunt abrogate o serie de acte normative:

Codul civil modernizat instituie o nouă Carte – Moștenirea, care cuprinde dispoziții tradiționale și statornicite de divizare a moștenirii în cea legală și testamentară, de determinare a capacității succesorale, precum și a nedemnității de a moșteni. La fel, este reglementată competența în materie de moștenire, statutul juridic al moștenitorului, custodia masei succesorale etc.

Noua redacție a Codului civil include și norme cu referire la protecția consumatorului prin care se instituie reguli generale de la care nu se va putea deroga.

O altă noutate sunt normele detaliate cu privire la statutul și regimul juridic al administratorilor. Au fost completate și modificate multe obligații, inclusiv cele din contractul de investiții în construcții. Un alt capitol este cel cu referire la fiduci, care presupune un raport juridic în care o parte (fiduciarul) este obligată să devină titularul unei mase patrimoniale (masa patrimonială fiduciară), să o administreze şi să dispună de ea, în conformitate cu condiţiile care guvernează raportul (condiţiile fiduciei), în beneficiul unui beneficiar sau pentru a promova un scop de utilitate publică.

Lucrările asupra proiectului de modificare și completare a Codului civil au început în anul 2013. La elaborarea proiectului au participat atât teoreticieni, cât și practicieni – profesori universitari, judecători, notari, avocați, precum și funcționari ai Ministerului Justiției.

Leave a Reply