Idei

NOTĂ INFORMATIVĂ privind problema aplicării medierii în materie penală și contravențională

By 23 aprilie 2019 One Comment

NOTĂ INFORMATIVĂ privind problema aplicării medierii în materie penală și contravențională

În cadrul exercitării profesiei de mediator s-a constatat, că prevederile unor cerințe ale Codului de procedură penală și Codul contravențional îngrădesc accesul la justițe, prin introducerea unor cerințe practic inexecutabile.

Așa, prin art. 344* (1) al CPP, instanţa de judecată, până la punerea pe rol a cauzei, în termen de cel mult 3 zile de la data repartizării cauzei, la solicitarea părţilor, adoptă o încheiere, prin care dispune efectuarea procedurii medierii ori împăcării părţilor. Prin art. 344(1) al CPP se stabilește, că cauza penală parvenită în instanţă se repartizează, în termen de o zi, judecătorului. Urmare, părțile au un termen de cel mult 3 zile din momentul repartizării dosarului, dar momentul (ziua) depunerii dosarului de organul de urmărire penală nu se comunică părților imediat (prin telefon, pentru că o scrisoarea recomandată ar depăși termenul de 3 zile) și similar, instanța nu comunică imediat despre faptul repartizării dosarului (prin telefon, pentru că o scrisoarea recomandată ar depăși termenul de 3 zile).

In practică, caz real de la începutul lunii aprilie. Părțile s-au adresat la biroul de mediere gestionat de mine și s-a intocmit cererea și contractul de mediere. M-am informat despre caz din Ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit al organului de urmărire penală. Am avut sesiuni separate cu părțile și s-a ajuns la faza împăcării și urma etapa de intocmire a Tranzacției (maxim o zi lucrătoare) în limbele romană și rusă, urmare a necunoașterii limbei de stat de partea vătămată și coordonarea textului final cu părțile procesului de mediere. După care urma să li se acorda o pauză prevăzută la art. 24(2) a Legii Nr. 137 din 03.07.2015, pentru a consulta opinia unor experţi (avocați, juriști) şi pentru a face comentarii, astfel încât să-şi poată exprima consimțământul liber şi în cunoştinţă de cauză.

Însă am fost informat de avocat, că procurorul, în următoarea zi va depune dosarul în instanță. Sensul tranzacției a decăzut în cadrul urmăririi penale și în conformitate cu art. 334*(1) al CPP, avocatul, așteptând o zi pentru repartizarea dosarului, a depus cererea de suspendare a examinării cauzei pentru efectuarea medierii. Cererea a fost depusă în termenul stabilit. La data numită pentru ședința preliminară s-a constatat, că cererea înregistată în termeni legali, de la cancelarie pană la judecător a sosit cu omiterea termenului de 3 zile și imposibilitatea de a suspenda procesul pentru mediere de către instanță. Avocatul urmează sa-și exercite partea lui de obligații reieșind din situația menționată.

Concluzie: Termenul de până la 3 zile stabilit, nu este fondat. Deși avocatul, cunoscînd particularitatea medierii penale în instanța de judecată, avînd informația de transmitere a dosarului in instanță și depunând cererea in termen, efectul a fost ”zero”. Acest termen nefondat îngrădește accesul la justiție și va aduce la precedente neplăcute justiției în întregime. Acest termen nu permite nici instanței să execute prevederile, urmare a expunerii termenului în formă ”de pană la 3 zile”. Să admitem, ca a fost depusă în a 3 zi și atunci judecătorul trebuie să stea lăngă cancelarie zilnic (pe toate dosarele repartizate) să vadă dacă nu a parvenit o cerere de mediere și să emită și încheierea.

Se propune a înlocui sintagma de “3 zile” din articolul 344* (1) al CPP cu urmatorul conținut – “pina la finisarea sedintei preliminare a cauzei penale” .
Notă: În contextul proiectului de modificare a Codului Contravențional în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de la articolul 781 și a Hotărârii privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 și 461 CC de întrodus și modificarea art. 455* (1) al CC. Similar, ca și în cazul celor penale la solicitarea suspendării examinării pentru mediere, este necesar de a reexamina termenul ”de până la 3 zile”, stabilind un reper, prin care părțile sunt în ședința de judecată și li se propune calea amiabilă sau părțile desinestătător solicită împăcarea, inclusiv și prin mediere.

One Comment

Leave a Reply