Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Noile prevederi privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în vigoare

By 10 august 2020 No Comments

Noile prevederi privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în vigoare

Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, va fi ajustată la prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial din 7 august.

Potrivit documentului, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului va constitui 100% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare.

Anterior, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituia 100 % din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către angajatorul la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi calendaristică – de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Leave a Reply