Anticoruptie.mdSistem judecătoresc

Nereguli de milioane. Ce au depistat auditorii Curții de Conturi în rapoartele financiare ale Ministerului Justiției

By 26 aprilie 2019 No Comments

Nereguli de milioane. Ce au depistat auditorii Curții de Conturi în rapoartele financiare ale Ministerului Justiției

Clădiri sau construcții și terenuri de milioane neînregistrate, uzura mijloacelor fixe calculată eronat, cheltuieli de milioane reflectate greșit și datorii de sute de mii de lei neînregistrate. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile depistate de auditorii Curții de Conturi, care au examinat, în cadrul ședinței din 22 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018.

Potrivit Anticoruptie.md, 59 de clădiri sau construcții cu suprafața totală de 9.295,7 metri pătrați, în valoare de 4,6 milioane de lei, nu au fost reflectate în rapoartele financiare de către o instituție penitenciară din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și de Aparatul Central al Ministerului Justiției, potrivit raportorilor Curții de Conturi. De asemenea, se remarcă neînregistrarea de către trei instituții penitenciare din subordinea ANP a șase terenuri cu suprafața de 11,6 hectare, precum și neevaluarea de către Aparatul central al Ministerului Justiției a 37 de terenuri cu suprafața de 51,49 hectare.

În plus, a fost calculată incorect uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale în mărime de 1,6 milioane de lei de către trei instituții din subordinea Ministerului Justiției – Agenția Resurse Informaționale Juridice, Centrul Național de Expertize Judiciare și Agenția Națională a Arhivelor.

În același timp, nu a fost respectat cadrul normativ privind clasificarea, atribuirea și reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor în valoare totală de 2,9 milioane de lei de către Aparatul central al Ministerul Justiției și ANP și nu au fost înregistrate în evidența contabilă de către CNEJ a datoriilor formate în perioada 2016–2018 aferente a 75 de expertize judiciare achitate în valoare de 781,5 mii de lei, care nu s-au efectuat până la finele anului 2018.

Auditorii au mai constatat unele discrepanțe dintre valoarea unor bunuri imobile reflectate în evidența contabilă, comparativ cu datele Oficiului Cadastral Teritorial, care influențează veridicitatea rapoartelor financiare ale Ministerului Justiției. Astfel, valoarea totală a trei clădiri cu suprafața de 1.224,25 de metri pătrați înregistrate în evidența contabilă este de peste 8 milioane de lei, iar la organele cadastrale – de opt ori mai mică, diferența de valoare constituind 6,3 milioane de lei.

Alte nereguli depistate de auditorii Curții de Conturi țin de executarea investițiilor capitale în cadrul sistemului penitenciar. Din 2012 până la finele lui 2018, pentru construcția și reparația a patru penitenciare, au fost executate investiții capitale în mărime de 115,9 milioane de lei sau 52,5% din valoarea mijloacelor alocate în valoare de 220,8 milioane.

„Nivelul lent de implementare a proiectelor de construcție și reconstrucție a penitenciarelor a influențat realizarea acțiunii prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2016–2018, la capitolul „Justiție și Drepturile Omului” privind îmbunătățirea condițiilor de detenție.

Despre implementarea Proiectului „Construcția penitenciarului din Chișinău”, se menționează că, pe parcursul 2014–2018, prin legile bugetare anuale, pentru investiții capitale, au fost alocate în total 121,3 milioane de lei, fiind executate 23 de milioane sau 19,03% din totalul mijloacelor alocate.

Implementarea proiectului este în întârziere cu aproximativ patru ani și jumătate, iar la finele anului 2018 Ministerul Justiției a înaintat către Ministerul Finanțelor solicitarea privind necesitatea extinderii termenului limită până la 31 decembrie 2022”, au mai punctat auditorii CCRM.

Auditul public extern a colectat probe de audit de la Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, inclusiv de la cinci instituții penitenciare subordonate, Agenția Resurse Informaționale Juridice, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Centrul Național de Expertize Judiciare, Agenția Națională a Arhivelor, Oficiul teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, precum și Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău.

Leave a Reply