InițiativeJustiție și dezvoltare economicăZiarul de Gardă

MSMPS propune ca angajatorul să poată emite ordin de concediere în perioada aflării salariatului în concediul medical

By 16 octombrie 2019 No Comments

MSMPS propune ca angajatorul să poată emite ordin de concediere în perioada aflării salariatului în concediul medical

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a propus spre consultări publice un proiect de lege care prevede modificarea unui articol din Codul Muncii și două articole din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, ceea ce ar permite acordarea posibilității angajatorului de a emite ordinul de concediere în perioada aflării salariatului în concediu medical.

Ordinul dat va produce efecte juridice după revenirea din concediu, fără a diminua salariatului drepturile și garanțiile sociale prevăzute de lege, scrie ZdG.

Mai exact, MSMPS propune completarea art. 86 din Codul muncii cu alineatul (3): „în cazul în care la data stabilită în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de concediere, salariatul se află în concediu medical, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după revenirea din concediu”.

Totodată, art. 63 din Legea nr. 158/2008 ar urma să fie completat cu un nou alineat: „în cazul în care la data stabilită în actul administrativ de eliberare din funcția publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură cu boala sau trauma, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după reîncadrarea în funcția publică”, iar alin. (3) din art.l 64 ar urma să prevadă că „în cazul în care la data stabilită în actul administrativ de destituire din funcția publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură cu boala sau trauma, ziua destituirii va fi considerată prima zi de muncă după reîncadrarea în funcția publică”.„Unii angajatori emit ordin de concediere în perioada aflării salariatului în concediu medical, lipsindu-l astfel de a beneficia de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Pe de altă parte, unii salariați fac abuz de drept, iar în caz de concediere, aceștia beneficiază nejustificat de concediu medical. Proiectul de lege nu urmărește nici într-un caz încălcarea drepturilor și garanțiilor sociale stabilite de lege, dar va micșora considerabil adresările salariaților care urmează a fi concediați după certificate medicale și va micșora numărul de adresări în instanța de judecată privind restabilirea la locul de muncă, argumentând încălcarea procedurii de concediere”, argumentează MSMPS.

Actualmente, conform art. 86, alin. (2) din Codul muncii, „nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii”.

Leave a Reply