Juriștii pentru Drepturile Omului

Moldova, condamnată la CtEDO pentru atitudinea formală a instanţelor naţionale în raport cu acțiunea reclamanților

By 6 martie 2019 No Comments

Moldova, condamnată la CtEDO pentru atitudinea formală a instanţelor naţionale în raport cu acțiunea reclamanților

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a făcut publică hotărârea în cauza Negura și alții c. Moldovei, constatând încălcarea Articolului 6 (dreptul la un proces echitabil) din Convenţie. Cauza se referă la plângerea a 87 de persoane, antreprenori care activau pe bază de pantente şi care au cerut autorităților locale să modifice programul de lucru, pentru a le permite să lucreze și duminica, iar luni să fie zi liberă, ca și în cazul multor piețe similare din alte orașe. Potrivit Juriștilor pentru Drepturile Omului, Curtea a acordat fiecărui reclamant câte 100 euro cu titlu de prejudiciu moral și 15.000 lei cu titlu de costuri și cheltuieli pentru toţi reclamanţii.

Reclamanții, 87 la număr, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, antreprenori, care în anul 1996 au obținut de la autoritățile locale din Leova patente pentru prestarea serviciilor, cum ar fi vânzarea diferitor bunuri la piața locală. Toți reclamanții prestau la momentul de referinţă servicii pe teritoriul pieței private, situată în centrul orașului. Autoritățile locale au autorizat prestarea serviciilor pe teritoriul orașului de luni până sâmbătă. O altă piață, proprietatea statului, era deschisă duminica, dar era situată departe de centrul orașului și era incomodă pentru mulți vânzători și cumpărători.

Reclamanții și proprietarii pieței private au cerut autorităților locale să modifice programul de lucru, pentru a le permite să lucreze și duminica, iar luni să fie zi liberă, ca și în cazul multor piețe similare din alte orașe. Totuși, autoritățile locale au respins cu numeroase ocazii această solicitare, invocând motive sanitare, de ordine publică etc. Potrivit reclamanților, motivul real a fost de a proteja interesele pieței de stat, deoarece duminica era cea mai lucrativă zi din săptămână. Totodată, mulți antreprenori se simțeau obligați să presteze servicii la piața de stat, suportând astfel cheltuieli suplimentare și suferind din cauza condițiilor de muncă rudimentare din piața respectivă.

La data de 31 ianuarie 2005, adunarea generală a antreprenorilor, inclusiv reclamanții, au decis să ceară autorităților locale permisiunea de a lucra duminica și luni să aibă zi liberă. Aceștia au expediat cererea proprietarilor pieței private. Ulterior, la 8 februarie 2005, prorpietarii s-au plâns primarului, făcând trimitere la decizia din 31 ianuarie 2005, și au cerut autorizarea schimbării în programul de lucru a pieței.

La data de 2 martie 2005, Consiliul orășenesc Leova a adoptat decizia nr. 2.2 prin care a respins „cererile cetățenilor din Leova care lucrează pe teritoriul pieței private și dispun de patente”. Motivele au fost că lucrul în ziua de duminică cauzează probleme în trafic și deranjează populația din apropiere, inclusiv o școală și un spital. Decizia a fost tipărită pe o foaie cu antetul aparatului primăriei. Pe această decizie, datată cu 29 martie 2005, a fost aplicată ștampila Primăriei orașului.

La data de 4 aprilie 2005, adunarea generală a antreprenorilor, inclusiv reclamanții, au manifestat dezacord cu decizia din 2 martie 2005. În aceeași zi, 191 de antreprenori, care activau la piața privată, au declarat  grevă și au decis să înainteze o solicitare oficială pentru a fi modificat programul de lucru.

Corespunzător, la data de 4 aprilie 2005, antreprenorii au înaintat o cerere la Consiliul raional Leova, prin care au cerut, printre altele, anularea deciziei nr. 2.2 din 2 martie 2005, adoptată de Consiliul orășenesc Leova. Ei au explicat că nu le sunt oferite condiții de muncă adecvate pe teritoriul pieței de stat.

În aceeași zi, reclamanții au expediat o cerere prealabilă Primăriei orașului Leova, în care au inserat o descriere similară celei din plângerea anterioară, și au cerut anularea deciziei nr. 2.2, adoptată de către Consiliul orășenesc Leova.

La data de 6 aprilie 2005, Consiliul orășenesc Leova a discutat la ședință solicitările antreprenorilor și administrației pieței private, formulate în cererea din 4 aprilie 2005. Potrivit reclamanților, directorului pieții i s-a permis să se adreseze consilierilor și să vorbească despre cerințele reclamanților. După ce subiectul a fost discutat, Consiliul orășenesc a adoptat decizia nr. 3.1, în care se menționa că s-a luat notă de solicitările reclamanților și s-a decis ca piața privată să activeze în conformitate cu decizia Consiliul orășenesc Leova nr. 2.2 din 2 martie 2005.

Continuarea, aici.

Leave a Reply