Procuratură și polițieUltimele stiri

Modificările la Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură au fost discutate la Ministerul Justiției. Ce recomandări au fost făcute

By 4 septembrie 2019 No Comments

Modificările la Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură au fost discutate la Ministerul Justiției. Ce recomandări au fost făcute

Ministerul Justiției a organizat o ședință de consultare publică asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, cu referință la procedura de numire a Procurorului General.

În cadrul evenimentului, au fost discutate noile prevederi ale proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură elaborat de către Ministerul Justiției. Așa cum modul în care este numit Procurorul General are un rol semnificativ în sistemul organelor procuraturii care trebuie să garanteze funcționarea corectă a Procuraturii, Ministerul Justiției vine cu câteva modificări și completări la lege.

Prin urmare, noul proiect de lege prevede modificarea procedurilor de numire în funcție a Procurorului General și implică preselecția candidaților de către Comisia de concurs constituită de Ministerul Justiției. Astfel, proiectul de lege stabilește ca numirea Procurorului General de către Președintele țării să se facă la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul candidaților propuși de către Comisia de concurs.

Componența Comisiei de concurs constă din: ministrul justiției, doi foști procurori sau judecători cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător (câte un judecător și un procuror), un reprezentant al societății civile și un psiholog, selectați de ministrul justiției. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputație profesională ireproșabilă.

Totodată, candidatul la funcția de Procuror General este ales prin concurs public la care pot participa persoanele care întrunesc condițiile stipulate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2016. Potrivit modificărilor propuse candidatul la funcția de Procuror General trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror, judecător sau avocat.

Conform noilor modificări concursul pentru funcția de Procuror General constă din două etape: preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției și selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Numărul candidaților selectați de Comisia de concurs și propuși Consiliului Superior al Procurorilor nu va fi mai mic de doi, astfel, se va acorda posibilitatea organului colegial de alegere a unei singure candidaturi și propunerea acesteia spre numire Președintelui țării.

Întrucât, proiectul de lege prevede modificarea procedurilor de numire în funcție a Procurorului General și implică preselecția candidaților de către Comisia de concurs constituită de Ministerul Justiției, a fost necesară intervenirea cu modificări și în partea ce ține de instituția respingerii candidaturii pentru funcția de Procuror General de către Președintele țării.

În acest sens, art.17 se completează cu un nou alineat (11ˡ), care stabilește, că în situațiile de respingere a candidaturii de către Președintele Republicii Moldova în condițiile alin. (11), Consiliul Superior al Procurorilor restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior.

În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosarele pentru concurs, iar în funcție de abaterile constatate, Comisia poate anunța un nou concurs.

Concomitent, alte modificări propuse în proiect constau în completarea art. 57 alin. (3) cu prevederea conform căreia, încetarea mandatului Procurorului General în condițiile alin. (1) art. 57 are loc prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, iar condiția de verificare și testare cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la funcția de Procuror General, procuror-șef și procuror este exclusă, întrucât nu reprezintă o metodă științifică acceptată la nivel european sau internațional.

Ministerul Justiției menționează că va lua în considerare recomandările și sugestiile participanților la ședința de consultare publică de astăzi, în vederea definitivării proiectului de lege discutat. Totodată, s-a precizat că modificările operate în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, nu periclitează independența și autonomia procuraturii, deoarece Consiliul Superior al Procurorilor va avea rolul decisiv și determinant de a selecta candidatul propus la funcția de Procuror General, fiind astfel, organul care va decide în final candidatura ce urmează a fi propusă Președintelui țării.

Leave a Reply