InițiativeProcuratură și poliție

Modificarea Legii cu privire la Procuratură: CSP va avea drept prioritate selectarea unui Procuror General interimar

By 17 august 2020 No Comments

Modificarea Legii cu privire la Procuratură: CSP va avea drept prioritate selectarea unui Procuror General interimar

Ministerul Justiției a remis Guvernului pentru examinare un proiect de modificare a Legii cu privire la Procuratură. Mai exact, se propune revenirea la procedura anterioară de numire a Procurorului General printr-un concurs transparent de a cărui organizare va fi responsabil exclusiv Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Astfel, CSP va avea drept prioritate selectarea unui Procuror General interimar, în cazul apariției vacanței funcției de Procuror General. În acest sens, se propune abrogarea alin. (2) și (2′) art. 11 din legea analizată, ca efect al nulității acestor norme, urmare a declarării ca fiind neconstituționale. Având în vedere că Procurorul General interimar exercită exact aceleași atribuții ca și Procurorul General, selectarea celui mai bun candidat impune și existența unor criterii de eligibilitate de nivelul celor ce se impun Procurorului General.

În același timp, modificările introduse în articolul 17 vizează și îmbunătățirea unor aspecte legate de procedura de organizare a concursului pentru funcția de Procuror General. La alin. (4), (7) și (10), se clarifică unele aspecte ce țin de competențe CSP – organizarea concursului (alin. (4)), excluderea testului de poligraf (alin. (7)), și stabilirea criteriilor de evaluare a candidaților (alin. (10)).

Modificările propuse se referă în marea parte la remedierea normelor declarate neconstituționale. Totodată, proiectul de lege supus examinării conține și unele prevederi care se impun în vederea perfecționării cadrului normativ actual în partea ce ține de cariera procurorului. Prin urmare, se propune o procedură mai flexibilă, care nu va genera cheltuieli suplimentare de timp/personal și va asigura un management eficient al resurselor umane.

De asemenea, se propune reglementarea ca transferul procurorului într-o funcție de același nivel sau nivel inferior, cu excepția funcției de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, să se facă prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor la propunerea Procurorului General.
Modificarea propusă constă în posibilitatea de a candida la funcția de procuror, judecător sau avocat fără susținerea examenului în fața
Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției, a persoanelor care au activat în funcția de procuror cel puțin 10 ani, se impune luând în considerație că aceste persoane au experiența necesară, au fost evaluați de mai multe ori în această perioadă, iar plecarea lor din sistem nu a avut loc din motive imputabile acestora.

Documentul poate fi consultat aici.

Leave a Reply