InițiativeSistem judecătoresc

Modificarea Legii cu privire la CSM: Se propune majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15

By 5 decembrie 2019 No Comments

Modificarea Legii cu privire la CSM: Se propune majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care prevede majorarea membrilor CSM de la 12 la 15.

Conform proiectului, cinci membri ar urma să fie numiți de Parlament din rândul profesorilor de drept titulari, iar șapte – din rândul judecătorilor, inclusiv șapte membri supleanți, aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează – patru din judecătorii, doi din curțile de apel și unul din Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ceilalți trei – preşedintele CSJ, ministrul justiţiei şi procurorul general – sunt membri de drept.

„Pornind de la aceste premise, proiectul are drept scop asigurarea proporţionalităţii echitabile de reprezentare a judecătorilor de la toate nivelele instanţelor judecătoreşti în cadrul CSM şi „garantează reprezentarea cea mai amplă a sistemului judiciar la toate nivelurile”, se menționează în Nota explicativă.

Proiectul actului normativ urmează să prevadă mecanismul de alegere a membrilor CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor, pornind de la necesitatea unei reprezentări proporţionale ale judecătorilor care într-un număr predominant activează în prima instanţă şi într-un număr considerabil mai mic în instanţele ierarhic superioare. În prezent, din componenţa CSM fac parte câte 2 judecători din fiecare nivel de instanţe.

În proiect este menționat că, ținând cont de faptul că în cadrul CSM urmează a fi numiți încă doi membri din rândul profesorilor titulari de drept, din contul bugetului de stat vor fi necesare anual mijloace financiare în sumă de: 366.960 de lei, salariul unuia fiind de 15.290 de lei.

Totodată, în calitate de președinte în CSM urmează a fi ales unul din membrii săi din rândul membrilor judecători ai Consiliului. Autorii motivează că „acest fapt va asigura un echilibru în activitatea de autoadministrare a puterii judecătorești” și va fi soluționat un vid legislativ în partea ce ține de survenirea interimatul funcției de președinte al CSM, întrucât „până la alegerea unui nou președinte al CSM, interimatul funcției va fi asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători”.

De asemenea, judecătorii care doresc să fie aleși în CSM trebuie să dețină o vechime în funcție de judecător de cel puțin 3 ani, conform proiectului.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlament. Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply