InițiativeSistem judecătoresc

Modificarea Constituției: Termenul inițial de 5 ani de numire al judecătorilor ar putea fi exclus

By 25 iunie 2020 No Comments

Modificarea Constituției: Termenul inițial de 5 ani de numire al judecătorilor ar putea fi exclus

Ministerul Justiției propune spre consultare publică un proiect de modificare a Constituției, care prevede excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art.116.

Potrivit autorilor, această abordare a devenit necesară în lumina potențialului efect al acestui termen asupra independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, remarcat de către organizațiile internaționale, precum și a promovării noului sistem de evaluare a judecătorilor. Astfel, drept urmare a adoptării acestui proiect de lege, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

De asemenea, proiectul propune completarea Constituției cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. În prezent, reglementarea acestui drept al Președintelui Republicii Moldova se regăsește în art. 11 alin. (3) din Legea nr. 544/1995 privind statutul judecătorului. Transferarea acestei prevederi într-un act normativ de o forță juridică superioară derivă din necesitatea garantării la nivel de Constituție a unor influențe minime ale executivului asupra procedurii de numire a judecătorilor.

O altă modificare propusă se referă la modul de numire și selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ). „Reieșind din faptul că CSJ face parte din cele trei instanțe judecătorești, prin care, conform art. 115 alin. (1) din Constituție, se înfăptuiește justiția în Republica Moldova, considerăm oportună uniformizarea procedurilor de numire a judecătorilor în toate instanțele judecătorești din țară, indiferent de nivelul acestora. Astfel, se propune ca judecătorii CSJ să fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Această modificare va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor. În acest sens se propune abrogarea alin. (4) din art. 116, procedura de numire a judecătorilor din toate instanțele fiind identică și reglementată prin alin. (2) al aceluiași articol”, se menționează în nota informativă.

Documentul integral poate fi văzut aici. Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply