InițiativeJustiție și dezvoltare economică

MNotify – serviciul guvernamental de notificare electronică. Cum va funcționa

By 16 martie 2020 No Comments

MNotify – serviciul guvernamental de notificare electronică. Cum va funcționa

Cancelaria de Stat propune pentru aprobare Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică MNotify și a Regulamentului privind serviciul guvernamental de notificare electronică MNotify. Acest serviciu reprezintă o modalitate uniformă și reutilizabilă de transmitere a  notificărilor în cadrul sistemelor informaționale deținute de prestatorii de servicii electronice, prin diverse canale de notificare, în scopul facilitării interacțiunii acestora cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, în funcție de necesități.

Potrivit autorilor, utilizând serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) pentru interacțiunea cu beneficiarii, prestatorii de servicii vor economisi timp și bani și vor avea posibilitatea să-și direcționeze eforturile pentru a construi servicii mai bune.

Prin proiect se desemnează subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, exploatării și utilizării serviciului MNotify (proprietarul, posesorul, administratorul de sistem, administratorul tehnic, expeditorul, destinatarul), drepturile și obligațiile acestora, dar și prevederi referitor la interacțiunea serviciului MNotify cu alte sisteme informaționale, asigurarea protecției și securității datelor prelucrate în cadrul serviciului MNotify.

În vederea dezvoltării și menținerii funcționalității, pentru primul an de implementare, serviciul MNotify se va realiza din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, costul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei. Costurile anuale pentru administrare a serviciului MNotify se estimează la circa 400 mii lei și vor fi acoperite din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată a Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”.

Leave a Reply