InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției propune retragerea din Parlament a proiectului de modificare a Codului civil

By 3 martie 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune retragerea din Parlament a proiectului de modificare a Codului civil

Ministerul Justiției propune retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iulie 2002, ca urmare a trecerii unei perioade considerabile de timp și a adoptării Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative.

Proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr. 110 a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a proiectului de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, elaborat de Ministerul Justiției, și, implicit, a executării pct. 2 (Capitolul XVIII – Societatea civilă) din Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016-2018.

Scopul proiectelor nr. 109 și nr. 110 a fost îmbunătățirea cadrului legal cu privire la organizațiile necomerciale pentru a corespunde cu standardele internaționale şi europene privind libertatea de asociere (instrucțiunilor comune ale OSCE / ODIHR și ale Comisiei de la Veneția privind libertatea de asociere).Prin Hotărîrea Guvernului nr. 271/2018 a fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iulie 2002, care a fost înregistrat în Parlamentul RM cu nr. 110/2018 şi aprobat în I lectură la data de
03.05.2018.

Leave a Reply