InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției propune monitorizarea electronică a agresorilor familiali

By 9 martie 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune monitorizarea electronică a agresorilor familiali

Reieșind din ponderea scăzută de executare a ordonanțelor de protecție pronunțate de judecători, Ministerul Justiției propune modificarea legislației, astfel încât să fie fortificat mecanismul de executare a ordonanțelor respective prevăzut de lege, prin stabilirea obligativității monitorizării electronice a agresorilor în privința cărora au fost aplicate măsurile de protecție prevăzute la art. 215alin. (3) lit. a)-d) din Codul de procedură penală și art. 278alin. (2) lit. a)-d) din Codul de procedură civilă.

În prezent, 215alin. (4) din Codul de procedură penală stabilește că: „Măsurile de protecţie se aplică pe un termen de până la 3 luni. Termenul măsurilor de protecţie poate fi prelungit de instanţă la cererea repetată ca urmare a comiterii faptelor de violenţă în familie
sau ca rezultat al nerespectării condiţiilor prevăzute în ordonanţa de protecţie sau dacă, la expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecţie, asupra victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei sau altor acţiuni ilegale din partea făptuitorului”.

În cazul încălcării prevederilor ordonanței de protecție, legislația admite aplicarea unei pedepse penale. Astfel, pentru neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanța de judecată în ordonanța de protecție a victimei violenței în
familie, agresorul poate fi pedepsit cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la 3 ani. Cu toate acestea, mecanismul sancționator al agresorilor familiali, în practica curentă, nu responsabilizează într-un mod suficient făptuitorii actelor de violență în familie.

Datele statistice oferite de Inspectoratul General de Poliție privind numărul ordonanțelor de protecție emise de instanța de judecată și aplicarea măsurilor de protecție victimelor violenței în familie pentru anii 2018-2019 arată:
– în decursul anului 2018 au fost pronunțate 666 ordonanțe de protecție a victimelor violenței în familie, dintre care au fost respectate de către agresori 239 ordonanțe de protecție (37%), iar 427 ordonanțe au fost încălcate (63%);
– în anul 2019, instanțele judecătorești au emis 710 ordonanțe de protecție a victimelor, dintre care 422 ordonanțe de protecție au fost respectate (59%), iar 288 ordonanțe au fost încălcate de agresori (41%).
În anul 2018 au fost înregistrate la nivel național 2655 cazuri de comportament violent în familie, dintre care 998 cazuri de infracțiune, iar 1657 cazuri au întrunit elementele constitutive a contravenției. Din cele 998 de infracțiuni comise, sunt înregistrate 30 omoruri, 905 infracțiuni de violență în familie, 39 violuri și 24 cazuri de acțiuni violente cu caracter sexual, agresori fiind 908 bărbați și 90 femei.

Leave a Reply