Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiative

Ministerul Justiției propune modificări la modul de organizare și funcționare a organelor de probațiune

By 18 iulie 2019 No Comments

Ministerul Justiției propune modificări la modul de organizare și funcționare a organelor de probațiune

Cabinetul de miniștri va examina astăzi un proiect de modificare a modului de organizare și funcționare a organelor de probațiune, elaborat de Ministerul Justiției.

Mai exact, proiectul prevede excluderea competenței ministrului justiției de a aproba structura, organigrama și lista subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune și aprobarea acestora prin hotărârea Guvernului, crearea Direcției monitorizare electronică și a Centrului instructiv-metodic în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. Atribuția de aprobare a schemei de încadrare, potrivit art. 15 alin. (6) lit. g1) din Legea privind administrația publică centrală de specialitate, intră în competența șefului INP.

De asemenea, prin proiect se renunță la propunerea de a oferi birourilor de probațiune autonomie. Acestea vor fi în comeptența inspectoratelor regionale de probațiune, astfel încât structura INP să corespundă cu prevederile legislative în domeniu.

Ce alte modificări sunt propuse, vedeți în proiect. Vă invităm să veniți cu sugestii și recomandări, în comentarii.

Leave a Reply