InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției propune modificări la Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război

By 17 august 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune modificări la Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război

Ministerul Justiției supune consultărilor publice un proiect de modificare a Legii privind regimul stării de urgență, de asediu și de război. Documentul a fost elaborat în vederea remedierii carențelor legislative cu privire la gestionarea eficientă a stărilor de urgență și lichidării deficiențelor de aplicare a măsurilor la nivel instituțional pe durata stării de urgență. 

Astfel, Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război va suporta următoarele intervenții:
Articolul 20 alineatul (1) va cuprinde noi alte măsuri aplicabile pe durata stării de urgență, ce vor permite acoperirea juridică a mai multor situații cu care se confruntă autoritățile competente, printre care enumerăm cu titlu de exemplu:
– instituirea unui regim special de activitate pentru punctele de trecere ale frontierei de stat,
– reglementarea admisiei, șederii și documentării străinilor, cu aplicarea și respectarea măsurilor specifice dispuse de către autoritățile
competente,
– reprofilarea și schimbarea destinației și modului de activitate a instituțiilor publice și private, în funcție de necesitățile cauzate de situația de urgență etc.

De asemenea, se vor introduce câteva alineate noi, care vor reglementa procedura de exercitare a controlului Parlamentului asupra
dispozițiilor și ordinelor prin care se dispun măsurile instituite pe perioada stării de urgență. Prin urmare, Parlamentul va avea la dispoziție 72 de ore pentru a se întruni în ședință și a le aproba. După expirarea perioadei pentru care a fost declarată starea de urgență, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova prezintă în plenul Parlamentului un raport asupra activității desfășurate și măsurilor adoptate de către Comisie, eficienței acestora pentru prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor factorilor care au impus declararea stării de urgență, precum și asupra situației existente la momentul încetării perioadei pentru care a fost declarată stare de urgență. În funcție de constatările formulate asupra evoluției situației în cadrul raportului, Parlamentul va decide asupra prelungirii duratei stării de urgenţă, precum şi asupra extinderii sau restrângerii ariei de acţiune a acesteia pe perioada pentru care a fost prelungită.

O altă prevedere instituită constă în lărgirea atribuțiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, creând astfel pârghiile necesare pentru funcționarea eficientă a acestui organ abilitat în gestionarea stărilor de urgență.

Totodată, va fi introdus un articol nou care va reglementa atribuţiile Ministerului Apărării pe durata stării de urgenţă. Prin urmare, Ministerul Apărării va acorda asistență cu resursele umane și materialele disponibile ale structurilor din subordinea Ministerului Apărării autorităților publice centrale și locale, autorităților publice responsabile de asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii constituționale.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Leave a Reply