InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției propune modificări la Codul penal. Sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție ar putea fi majorate

By 8 august 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune modificări la Codul penal. Sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție ar putea fi majorate

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare a Codului penal. Acesta urmărește majorarea sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție, atribuind-le la categoria de infracțiuni grave. Asta va permite eficientizarea normelor penale și limitarea posibilităților de a aplica prevederile articolelor 55, 90 și 94 din Codul penal.

Potrivit autorilor, rațiunea acestor modificări, constă în încadrarea acestor infracțiuni din categoria infracțiunilor mai puțin grave în categoria infracțiunilor grave. Prin urmare, noua încadrare juridică va oferi posibilitate organelor de urmărire penală instrumente suplimentare de ordin procedural, prin prisma cărora se va facilita și îmbunătăți activitatea în faza de urmărire penală în scopul contracarării
fenomenului de corupție. Or, articolul 60 alin. (1) lit. c) din Codul penal prevede că persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârşirii infracţiunii au expirat 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave comparativ cu termenul de 5 ani prevăzut pentru infracțiunile mai puțin grave.

O altă pârghie de eficientizare a activității organelor de urmărire penală în contextul cercetării infracțiunilor menționate supra, reprezintă posibilitatea efectuării activității speciale de investigații potrivit articolului 132′ alin. (2) din Codul de procedură penală, care prevede că una din condițiile pentru dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de investigații este existența unei bănuieli rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de lege.

Ministerul Justiției menționează că noile modificări ar contura o practică unitară a instanțelor judecătorești în soluționarea cauzelor de corupție, dat fiind faptul că nu ar fi posibilă aplicarea normelor privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei și liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei.

Vă invităm să analizați propunerile și să veniți cu recomandări la proiect.

Leave a Reply