InițiativeSistem judecătoresc

Ministerul Justiției propune modificări la Codul de procedură penală. Ce alte modificări sunt propuse

By 31 mai 2019 No Comments

Ministerul Justiției propune modificări la Codul de procedură penală. Ce alte modificări sunt propuse

Ministerul Justiției a publicat un proiect de lege privind modificarea Codului de procedură penală, și anume includerea posibilității de a contesta refuzul organului de urmărire penală de a primi o plângere sau un denunț, prevăzută la art. 265 alin. (2).

Astfel, în redacția propusă de Minister, art. 265 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunţul privind comiterea sau pregătirea comiterii unei infracțiuni poate fi contestat conform art. 298 și, respectiv, art. 2991 la procuror sau, după caz, la procurorul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării refuzului. Ordonanța respectivă a procurorului sau a procurorului ierarhic superior poate fi contestată la judecătorul de instrucție, în termen de 10 zile de la data comunicării”.

În prezent, articolul 265 – Obligativitatea primirii şi examinării plângerilor sau denunţurilor referitoare la infracţiuni prevede:

(1) Organul de urmărire penală este obligat să primească plângerile sau denunţurile referitoare la infracţiunile săvârşite, pregătite sau în curs de pregătire chiar şi în cazul în care cauza nu este de competenţa lui. Persoanei care a depus plângerea sau denunţul i se eliberează imediat un certificat despre acest fapt, indicându-se persoana care a primit plângerea sau denunţul şi timpul când acestea au fost înregistrate.

(2) Refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunţul poate fi atacat imediat judecătorului de instrucţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la momentul refuzului.

Modificarea este propusă după ce Curtea Constituțională, prin hotărârea din 19 martie 2019, a declarat neconstituțional alin. (2) al art. 265 din Codul de procedură penală, pe motivul incertitudinii normei date și incoerența articolului în raport cu mecanismul general privind examinare a plângerilor împotriva acțiunilor organului de urmărire penală în sensul art. 313.

Ce alte modificări se propune, vedeți în proiectul de lege.

Vă încurajăm să veniți cu propuneri de îmbunătățire a documentului.

Leave a Reply