InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției propune majorarea pedepselor pentru infracțiunile de contrabandă. Cât vor fi acestea

By 29 mai 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune majorarea pedepselor pentru infracțiunile de contrabandă. Cât vor fi acestea

Pentru a pune capăt unor activităţi de contrabandă extrem de profitabile, Ministerul Justiției modificarea Codului penal și a Codului contravențional.

Mai exact, se propune de a majora pedepsele la componențele de infracțiuni de la art. 248 [Contrabandă] din Codul penal. De cele mai multe ori, motivul infracțiunilor specificate la art. 248 din Codul penal constă în interesul material. Prin urmare, se propune a interveni la pedeapsa pecuniară în primul rând. Potrivit normelor generale, în speță, art. 64 [Amenda] din Codul penal „Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 500 la 3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvârşite din interes material –
până la 20000 unităţi convenţionale, luându-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvârşirii infracţiunii.

Potrivit Notei informative la proiect, mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvârşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale […] mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 1500 la 60000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice […]”.

Conform alin. (1) art. 248 din Codul penal, valoarea bunurilor trecute ilegal peste frontiera vamală a Republicii Moldova depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate. Iar potrivit calculelor Executivului, cuantumul salariului mediu lunar pe economie este prognozat pentru anul 2020 în mărime de 7953 lei. Prin urmare, prejudiciul material cauzat în urma acestei infracțiuni este de cel puțin
795 300 lei moldovenești (100 salarii x 7953 lei = 795 300 MDL ≈ 15 906 u.c.). Pedeapsa pentru această infracțiune este de „[…] se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”.

„Observăm că prejudiciul (evaluat în unități convenționale este egal cu 15 906 u.c.) este aproximativ de 8 ori mai mare decât pedeapsa pecuniară maximă ce poate fi stabilită persoanei fizice. Astfel, se propune de a majora pedeapsa după cum urmează: textul „de la 1500 la 2000 de unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale”. În aceeași ordine de idei, se
propune de a majora pedepsele de la fiecare alineat (componențele tip și agravante), pedeapsa maximă pentru infracțiunea de contrabandă fiind de „închisoare de până la 12 ani” – infracțiunea de contrabandă rămânând a fi o infracțiune gravă”, explică autorii.

În legătură cu echivalentul aceste faptei în domeniul contravențional, se propune de a majora pedeapsa pecuniară de la art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, după cum urmează: textul „cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale” se substituie cu textul „cu amendă de la 90 la 200 de unităţi convenţionale”.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări la acest proiect de lege.

Leave a Reply