AvocaturăInițiative

Ministerul Justiției propune instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar. La ce informații vor avea acces apărătorii

By 8 iunie 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar. La ce informații vor avea acces apărătorii

Ministerul Justiției, în colaborare cu Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) propune instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar, care vor permite o îmbunătățire a interacțiunii dintre avocați/avocați stagiari și reprezentanții organelor de urmărire penală, procurori, judecători, reprezentanți ai autorităților publice, alte persoane fizice sau juridice de drept public.

Astfel, se propun modificări la următoarele acte legislative:
– Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova se completează cu Capitolul IIce cuprinde articolul 41 și 42
ce au ca obiect de reglementare accesul avocaților și avocaților stagiari la datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova;
– Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății articolul 14 alin. (1) și (2) se modifică în vederea reglementării accesului avocaților și avocaților stagiari la datele medicale ale pacientului;
– Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;
– Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă;
– Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, articolul 53 alin. (1) lit. d) care va reglementa generic spectrul de informații la care avocații și avocații stagiari vor avea acces;
– Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat articolul 29 alin. (4) se modifică pentru a fi asigurat accesul avocaților și avocaților stagiari la resursele informaționale de stat;
– Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal articolul 6 alin. (1) lit. f) se modifică în vederea extinderii dreptului avocaților și avocaților stagiari de acces la informații cu caracter personal nu doar în cazul exercitării sau apărării unui drept al subiectului datelor cu caracter personal în justiție, dar și în cazul exercitării sau apărării unui drept al terților în justiție, în organele de drept, în autoritățile publice și a altor organizații;
– Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate articolul 2 alin. (2), articolul 3 noțiunea „participant privat”, articolul 4 lit. a) și articolul 6 alin. (6) se modifică pentru instituirea unor garanții profesionale de acces la informații inclusiv avocaților stagiari și punerea la dispoziție a datelor deținute de participanții publici avocaților și avocaților stagiari cu titlu gratuit, deoarece atât avocații, cât și avocații stagiari prin activitatea profesională exercitată realizează un interes public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, fiind necesar în timp real și gratuit accesul la datele deținute de participanții publici.

Referitor la instituirea garanțiilor legislative privind neadmiterea imixtiunii în activitatea avocaților și avocaților stagiari în vederea garantării independenței acestora și supunerea lor numai legii, se propune operarea modificărilor în articolul 270 alin. (1), cu scopul efectuării calitative a urmăririi penale de către procurori care în mod firesc trebuie să aibă o calificare mai înaltă de cât ofițerii de urmărire penală etc., pe de o parte, iar pe de altă parte, întru nediscriminarea avocaților și avocaților stagiari sub aspectul respectiv în coraport ceilalți actori ai justiției.

Potrivit autorilor, unele modificări sunt propuse cu scopul de a asigura posibilitatea efectivă a părții apărării să acumuleze probe, or, pentru a da eficiență dreptului fundamental la apărare, apărătorii trebuie să aibă suficiente pârghii juridice în procesul acumulării probelor necesare realizării apărării. În prezent, deși în legea specială cu privire la avocatură este prevăzut acest drept al avocaților, dat fiind faptul că un asemenea drept nu se regăsește în alte legi speciale ce reglementează activitatea anumitor autorități, avocaților în activitatea lor de acumulare a probelor li se refuză eliberarea informațiilor, documentelor etc., fiind încălcat principiul egalității armelor.

Vă invităm să examinați proiectul de lege și să veniți cu propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

Leave a Reply