Anticorupție și integritateInițiative

Ministerul Justiției propune excluderea certificatului de integritate, pentru ocuparea funcțiilor publice

By 26 februarie 2020 No Comments

Ministerul Justiției propune excluderea certificatului de integritate, pentru ocuparea funcțiilor publice

Ministerul Justiției propune excluderea certificatului de integritate, pentru candidații la funcțiile publice. Mai exact, din aprilie 2018, acest document este prezentat de către candidații la funcțiile de judecător, precum și la solicitarea conducătorilor entităților publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile.

Autorul menționează că, instituția certificatului de integritate s-a dovedit a fi un mecanism neeficient în sporirea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, acesta doar creând o serie de formalități inutile la ocuparea funcțiilor. Astfel, prezentarea certificatului menționat la numirea în funcție confirmă integritatea persoanei de până la numirea în funcție a acesteia, nu și faptul că pe
parcursul exercitării funcției aceasta va da dovadă de aceleași calități. Scopul primordial este ca, inclusiv după numirea persoanei în funcția respectivă și pe întreg parcursul exercitării funcției (mandatului), aceasta să dea dovadă de un nivel de integritate înalt. Or, încrederea societăți în acțiunile persoanei ce ocupă funcția înaltă în stat rezultă din acțiunile întreprinse și deciziile luate de către aceasta în perioada în care deține funcția (exercită mandatul).

„Astfel, trebuie de subliniat că nu este supusă riscului de corupție nemijlocit persoana care urmează să acceadă în funcție importantă în stat, ci funcția care dă persoanei ce o deține dreptul de a lua decizii, în rezultat respectarea exigenței privind integritatea persoanei fiind mult mai necesară după ocuparea funcției. Menționăm că, legislația națională deține suficiente mecanisme de verificare a integrității profesionale (Legea integrității nr. 82/2017; Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate; Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; Codul penal; Codul de procedură penală) care pot stabili dacă persoana ulterior investirii în funcție nu este integră sau este coruptă”, se menționează în Nota informativă la proiect.

Potrivit art.  311 din Legea nr. 82/2017, certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința persoanelor, despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de
demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărîrile judecătorești, care au rămas definitive.

Leave a Reply