Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției intenționează să modifice legislația, în scopul perfecționării mecanismului de regres

By 3 martie 2020 No Comments

Ministerul Justiției intenționează să modifice legislația, în scopul perfecționării mecanismului de regres

Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în scopul perfecționării mecanismului de regres.

Mai exact, este vorba de regresul împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care a fost constatată printr-o hotărâre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ în domeniul enunțat, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens până la data de 5 martie 2020, în format electronic, la adresa: zinaida.carp@justice.gov.md.

Leave a Reply