InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției inițiază procesul de elaborare a Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale

By 5 aprilie 2019 No Comments

Ministerul Justiției inițiază procesul de elaborare a Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale

Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma, conținutul registrelor şi modul de completare a acestora. Persoanele interesate pot veni cu propuneri până la data de 10 aprilie 2019.

Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea tipurilor registrelor care urmează a fi ținute de notari în procesul activității notariale, a formei și a conținutului acestora, precum și a regulilor de completare a acestor registre.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a Ordinului menționat, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Leave a Reply