InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției inițiază consultări publice privind aplicarea prevederilor unui articol din Codul penal

By 5 august 2019 No Comments

Ministerul Justiției inițiază consultări publice privind aplicarea prevederilor unui articol din Codul penal

Luând în considerare evenimentele din sectorul justiției, implicit opiniile expuse în cadrul Forumului „Reformarea justiției și combaterea corupției” din 23 iulie 2019, precum și discuțiile în rândul actorilor din domeniu, Ministerul Justiției inițiază consultarea opiniei publice și solicită tuturor celor interesați, societății civile, autorităţilor publice, partenerilor naționali și internaționali, să se pronunțe cu opinii argumentate în privința aspectelor legate de aplicarea prevederilor art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova.

„Articolul 307. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii

(1) Pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii

se pedepseşte cu amendă în sumă de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:
a) legată de învinuirea de săvârşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
c) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”.

Opiniile și sugestiile însoțite de argumentele de rigoare sunt așteptate în comentarii. Ulterior, aceste propuneri vor fi expediate Ministerului Justiției.

Leave a Reply