Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Ministerul Justiției caută avocați, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cauza ce vizează sanatoriul „Moldova”, din Ucraina

By 16 septembrie 2019 No Comments

Ministerul Justiției caută avocați, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cauza ce vizează sanatoriul „Moldova”, din Ucraina

Ministerul Justiției desfășoară concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cauzele pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina ce vizează complexul sanatorial „Moldova” din or. Odessa, Ucraina. Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 3 octombrie 2019 ora 14:30.

În anul 2008, ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL a fost desemnat câştigător al concursului de privatizare a întreprinderii afiliate cu investiţii străine (100%) „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina, la preţul de vânzare -73 300 000,00 lei, cu achitarea în rate a 50% ceea ce constituie 36 650 000,00 lei, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi restul sumei în decurs de până la 2 ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, în tranşe egale, trimestrial.

În data de 7 august 2008, a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare nr. 17 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL cu privire la vânzarea întreprinderii afiliate cu investiţii străine -100% „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina. În aceiaşi dată, ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL a achitat suma de 36 650 000,00 lei şi impozitul privat în mărime de 733 000,00 lei.

La 17 noiembrie 2009, Procurorul General al Republicii Moldova, în interesele statului în persoana Guvernului, a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei, ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL, mun. Chişinău, solicitând anularea pe motiv de ilegalitate a contractului de vânzare – cumpărare a ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina, încheiat la 07 august 2008 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL. În motivarea acţiunii procurorul a indicat că cumpărătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a bunului procurat la 07 august 2008, nu a achitat nicio tranşă din suma de 36 650 000,00 lei ce urma a fi achitată pe parcursul a 2 ani de la încheierea contractului în temeiul art. 735,738 Cod civil al RM.

Prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 26 octombrie 2011 a fost admisă cererea Procurorului General şi dispusă rezoluţiunea contractului nr. 17 de vânzare-cumpărare a ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina, ca complex patrimonial unic, încheiat la 07 august 2008 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL, mun. Chişinău cu aducerea părţilor la poziţia iniţială. Astfel, ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL mun. Chişinău a fost obligată să restituie Republicii Moldova, reprezentată de Guvernul Republicii Moldova, ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina, procurată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 17 din 07 august 2008 ca complex patrimonial unic, conform listei din Anexa nr. 1 la contract şi actele de predare-primire din 07 august 2008, iar Guvernul Republicii Moldova să restituie ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL suma de 36 850 000,00 lei, transferată de ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL în beneficiul statului în contul achitării preţului bunului procurat în baza contractului nr. 17 din 07 august 2008.

Prin hotărârea din 21 iulie 2010, a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina a fost recunoscut ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL dreptul de proprietate asupra ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina.

Ulterior, ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina, a fost trecut în capitalul statutar al OOO „МАКСГРУП”.

Prin decizia din 20 martie 2019, Curtea de Apel din Ucraina a anulat hotărârea din 21 iulie 2010 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina, şi a emis o hotărâre nouă prin care a respins cerera de chemare în judecată a ÎCS „SDY-Invest Grup” SRL împotriva ÎS „MEDISAN” din subordinea Cancelariei de stat din Republica Moldova cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate.

Nefiind de acord cu decizia din 20 martie 2019 a Curţii de Apel din Ucraina, OOO „МАКСГРУП” a constetat-o cu recurs.

Totodată, Cancelaria de stat din Republica Moldova a înaintat o acţiune separată împotriva lui OOO „МАКСГРУП” cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi restituirea bunului (ÎACS „Sanatoriul Moldova” din or. Odessa, Ucraina) în proprietatea Republicii Moldova.

Care sunt cerințele față de candidați, dar și criteriile de evaluare, vedeți pe www.justice.gov.md.

Leave a Reply