Sistem judecătorescUltimele stiri

Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

By 25 ianuarie 2019 No Comments

Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

Ministerul Justiției anunță organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, conform pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari.

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care urmează să prezinte actele prevăzute în art. 43 din Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, și anume:
– cererea de admitere la examen (care va conține – numele prenumele candidatului; datele de contact; instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară în care a efectuat stagiul prfesional; după caz – mențiunea privind scutirea de la efectuarea stagiului profesional, cu indicarea temeiului; specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar.);
– copia buletinului de identitate;
– după caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;
– copia carnetului de muncă, dacă este cazul;
– cazierul judiciar;
– certificatul medical;
– declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă ( art. 40 alin. (3) lit. a), b) și c));

precum și actele prevăzute la pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, și anume:
– contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;
– raportul candidatului privind stagiul profesional;
– referința conducătorului stagiului profesional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;
– cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43, aceeași lege, la Ministerul Justiţiei şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei (str. 31 August 1989, 82, bir. 103), până la data de 12 februarie 2019. Examenul va avea loc în incinta Ministerului Justiției.

Detalii despre perioada de desfășurare a examenului, dar și lista subiectelor sunt publicate pe justice.gov.md.

Leave a Reply