Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Ministerul Justiției anunță despre selectarea arbitrilor, în temeiul Acordului de Asociere RM-UE

By 26 mai 2020 No Comments

Ministerul Justiției anunță despre selectarea arbitrilor, în temeiul Acordului de Asociere RM-UE

Ministerul Justiției lansează public procedura de selectare a candidaților la funcția de arbitru, în sensul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. În limita exigențelor art. 404 al Acordului, Comitetul de asociere reunit în configurația comerț (potrivit art. 438) întocmește o listă de persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri. Termenul limită de aplicare este 12 iunie 2020. 

[… Arbitrul este independent și imparțial, evită crearea unei aparențe de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei părți și nu este influențat de interesul personal, de presiuni externe, de considerente de ordin politic, de proteste publice, de loialitatea față de o parte sau de frica de a face obiectul criticilor.] Pct. 10 din Codul de conduită aplicabil arbitrilor și mediatorilor (Anexa XXXIV).

[… După confirmarea alegerii sale, un arbitru trebuie să fie disponibil să își îndeplinească și își îndeplinește atribuțiile cu atenție și promptitudine pe durata întregii proceduri, în mod onest și cu profesionalism.] Pct. 6 din Codul de conduită menționat supra.

[… Arbitrii trebuie să dețină cunoștințe de specialitate și experiență în drept și comerț internațional. Aceștia trebuie să fie independenți, să își exercite atribuțiile în nume propriu, să nu accepte instrucțiuni din partea niciunei organizații și a niciunui guvern, să nu fie afiliați guvernului vreunei părți și să respecte codul de conduită prevăzut în anexa XXXIV la Acordul de Asociere RM-UE.] Articolul 404 alin. (2).

Persoanele interesate, ce întrunesc criteriile de eligibilitate expuse supra, și posedă limba engleză, urmează să depună CV-ul  (cu anexarea actelor justificative în acest sens), în limbile română și engleză, la sediul Ministerului Justiției str. 31 August 1989, nr. 82 sau să-l remită electronic la adresa: stela.braniste@justice.gov.md, responsabil – Direcția Relații Internaționale.

_________________________________

În sensul Acordului de asociere RM-UE, arbitru „înseamnă un membru al unei comisii de arbitraj instituite în conformitate cu art. 385 din prezentul acord” (Regulamentul de procedură pentru soluționarea diferendelor – anexa XXXIII).

Leave a Reply