InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare mai multe modificări la Codul contravențional

By 20 iunie 2019 No Comments

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare mai multe modificări la Codul contravențional

Ministerul Justiției a trimis Guvernului, spre examinare, proiectul de modificare a Codului contravențional, elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de la articolul 781 și a Hotărârii privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 și 461 din Cod.

Drept urmare a concluziilor Curții Constituționale, proiectul Legii pentru modificarea Codului contravențional își propune operarea următoarelor modificări:
1. Modificarea alin. (3) din art. 30 din Cod constă în instituirea excepției pentru art. 781 din Cod, care sancționează fapta de violență în familie, în vederea extinderii termenului general de prescripție de un an la cel instituit de alin. (3) art. 30 care este de 18 luni. Justificarea unei astfel de modificări constă în faptul că, termenul general de prescripție de un an de zile pentru tragerea persoanei la răspundere contravenţională poate fi insuficient în contextul contravenției prevăzute de articolul 781, cum de altfel și Curtea Constituțională a statuat.

2. Modificările de la art. 37 alin. (3) și 38 alin. (6) din Cod constau în instituirea excepției în aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității în cazul refuzului persoanei de a accepta executarea acesteia ca sancțiune aplicată în corespundere cu art. 781, precum și excluderea persoanelor care au atins vârsta generală de pensionare din categoria persoanelor asupra cărora nu le poate fi aplicat arestul contravențional.

Totodată este inclusă o situație cu caracter obiectiv, precum sănătatea contravenientului, fapt care ar face imposibilă aplicarea arestului contravențional, în măsura în care această sancțiune ar amenința sau ar pune în pericol real sănătatea contravenientului.

Autorii atrag atenția asupra faptului că, la stabilirea sancțiunii sub formă de arest contravențional, instanța de judecată va ține cont de starea de sănătate a persoanei care a împlinit vârsta generală de pensionare. De asemenea, în contextul în care art. 42 alin. (2) din Codul contravențional prevede faptul că se pot considera atenuante şi alte circumstanţe decât cele prevăzute expres la alin.(1), săvârșirea contravenției de către o persoană care a atins vârsta generală de pensionare poate fi considerată drept o circumstanță atenuantă, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei.

3. În contextul celor menționate mai sus cu referire la modificarea art. 445 din Codul contravențional prin Legea nr. 159/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative se propune modificarea art. 461 prin indicarea faptului că instanța de judecată va examina în parte circumstanțele cauzei și va stabili dacă lipsa unei mențiuni concrete din procesul-verbal cu privire la contravenție afectează valabilitatea acestuia, în măsura în care lipsa unei mențiuni în procesul-verbal afectează în mod esențial fondul cauzei și dacă aceasta nu poate fi acoperită (confirmată) de către instanța de judecată.

În partea ce ține de declararea neconstituționalității sintagmei „și 445” din art. 461 Cod contravențional, trimiterea în cauză la art. 445 se păstrează, fiindcă Hotărârea Curții Constituționale se referă la declararea neconstituționalității textului „și 445” din art. 461, având la bază redacția anterioară a art. 445 de până la modificare.

 

Leave a Reply