InițiativeProcuratură și poliție

Ministerul Justiției a inițiat procesul de modificare a Legii cu privire la Procuratură, în partea ce ține de numirea Procurorului General

By 9 iunie 2020 No Comments

Ministerul Justiției a inițiat procesul de modificare a Legii cu privire la Procuratură, în partea ce ține de numirea Procurorului General

Ministerul Justiţiei a iniţiat procesulude elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2017 cu privire la Procuratură în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 13/2020. Mai exact, este vorba de revizuirea procesului de numire în funcție a Procurorului General. Propunerile urmează a fi transmise până la data de 15 iunie 2020.

Astfel, prin HCC nr. 13/2020 a fost declarat neconstituțional articolul 11 alineatele (21) și (22), articolul 17 alineatele (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (91) și (111) și articolul 58 alineatele (7), (8) și (9) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.

Curtea a statuat că „81. Modificările de substanță din Legea cu privire la Procuratură sub aspectul preselecției și propunerii candidaturii Procurorului General conduc Curtea la concluzia că Comisia instituită de Ministerul Justiției nu are doar un rol consultativ. Consiliul Superior al Procurorilor este obligat să selecteze un candidat din lista întocmită de Comisie. Atât timp cât Consiliul nu poate selecta o candidatură din afara listei de candidați preselectați de Comisie, se poate afirma că aceasta din urmă intervine substanțial în mandatul constituțional al Consiliului Superior al Procurorilor […]”.

În baza celor menționate în Hotărârea nr. 13/2020, Curtea a considerat că implicarea Comisiei de preselecție în procesul de numire în funcție a Procurorului General în modul stabilit de articolul 17 din Legea cu privire la Procuratură contravine articolului 125 din Constituție.

În vederea eficientizării procesului de realizare a acțiunii menționate, Ministerul Justiției solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens. Propunerile urmează a fi transmise în format electronic, la adresa: adriana.dodon@justice.gov.md.

Leave a Reply