InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Finanțelor propune repetat, spre consultare publică, proiectul noului Cod vamal. Ce prevede documentul

By 16 august 2019 No Comments

Ministerul Finanțelor propune repetat, spre consultare publică, proiectul noului Cod vamal. Ce prevede documentul

Ministerul Finanțelor a prezentat repetat, spre consultare public, setul definitivat de materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal. Evoluțiile economice naționale și internaționale, concurența internațională, au determinat, și determină în continuare, necesitatea unor noi concepte vamale, fapt ce necesită a fi integrate în noul Cod vamal.

Potrivit autorilor, documentul prevede armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale, asigurând modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor. De asemenea, vor fi revizuite prevederile ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import, prin prisma oportunității acestora, precum și a impactului său asupra economiei naționale; vor fi unificate mai multe prevederi legale, care actualmente se conțin în mai multe acte legislative și normative, fiind simplificată semnificativ legislația vamală națională.

Noul Cod vamal vine să sistematizeze legislația vamală a Republicii Moldova, care va cuprinde actualul Cod vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Noul Cod vamal este cuprins din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar capitolele în secțiuni.

Proiectul noului Cod vamal instituie un număr mare de norme juridice noi, precum și introduce noi concepte legislative. Ce prevede noul Cod vamal, vedeți în proiectul de lege.

Necesitatea prezentării repetate spre consultare publică este argumentată de complexitatea și amploarea proiectului de lege și nu în ultimul rând de receptivitatea Ministerului Finanțelor la solicitările autorităților publice și mediului de afaceri.

Leave a Reply