InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Finanțelor propune micșorarea unor amenzi din Codul contravențional. În unele cazuri, acestea ar putea fi și de 6 ori mai mici

By 18 ianuarie 2019 No Comments

Ministerul Finanțelor propune micșorarea unor amenzi din Codul contravențional. În unele cazuri, acestea ar putea fi și de 6 ori mai mici

Amenzile pentru „refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege de către respondenţi privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepţia informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice”, ar putea fi micșorate semnificativ. În unele cazuri, acestea vor fi și de 6 ori mai mici.

Ministerul Finanțelor propune pentru discuții un proiect de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova, și anume a art.330 din Cod: „se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale (de la 600 lei până la 2.100), aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 u.c. (de la 750 lei până la 2.250 lei), aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 u.c. (de la 2.250 lei până la 2.750 lei), aplicată persoanei juridice”.

În prezent, Codul contravențional prevede posibilitatea aplicării unei amenzi persoanei fizice în mărime de la 50 la 80 u.c. (de la 2.500 lei până la 4.000 lei), persoanei cu funcții de răspundere – de 120 la 170 u.c. (de la 6.000 lei până la 8.500 lei) și persoanei juridice – de la 250 la 350 u.c. (de la 12.500 lei până la 17.500 lei).

Autorii proiectului consideră că „pedeapsa, stabilită prin Legea 159/2018, este prea aspră în raport cu fapta săvîrșită, ce cade sub incidența art.330 din Codul contravențional. Totodată, nu este exclus faptul că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea chiar să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere)”.

De asemenea, Ministerul Finanțelor propune angajarea răspunderii Guvernului asupra acestui proiect de lege, care va fi prezentat Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituția Republicii Moldova.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii privind propunerea de micșorare a amenzilor pentru neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate ori în volum incomplet ar putea fi micșorată.

Cum credeți, ce amezi trebuie aplicate pentru astfel de abateri?

Leave a Reply