InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune modificări la Codul aerian și la Codul contravențional

By 7 august 2019 No Comments

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune modificări la Codul aerian și la Codul contravențional

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice mai multe modificări la Codul aerian și la Codul contravențional.

Noile reglementări propuse la Codul aerian sunt:

–  statutul de finanțare și gestionare bugetară a autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile urmând să îşi desfăşoare activitatea pe baza principiului autogestiunii şi cel al autonomiei financiare cu aprobarea bugetului anual de către Guvern, conform practicii de până la intrarea în vigoare a modificărilor Codului aerian și actelor normative conexe acestei modificări;

–  modul de numire a directorului și directorilor adjuncți ai autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Directorul fiind selectat în urma unui concurs public condiționat de anumite cerințe căruia trebuie să corespundă candidatul la funcția de director. Directorii adjuncţi ai autorităţii vor fi selectaţi în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a AAC și numiţi în funcţie prin ordin al ministrului, la propunerea directorului;

–  personalul autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile va fi angajat în conformitate cu legislația muncii, fiind create premisele legale pentru atragerea și angajarea unor specialiști internaționali, conform recomandărilor ICAO;

– excluderea prevederilor ce țin de înregistrare a terenurilor pentru decolarea/aterizarea aeronavelor ușoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare;

–  completarea cadrului normativ cu prevederi ce reglementează certificarea și înregistrarea aerodromurilor, care vor fi certificate după reglementările aeronautice civile, conform unor proceduri simplificate, proceduri existente în majoritatea statelor lumii, fiind bazate pe standardele stabilite de Organizația Internațională a Aviației Civile.

Printre modificările la Codul contravențional sunt:

–  modificarea sancțiunilor pentru infracțiunile din domeniul aviației civile care să corespundă realităților din industrie ținând cont de impactul acestora și care să creeze premisele legale pentru crearea unui mecanism mai permisiv de desfășurare a activităţilor aeronautice civile, în special aviația generală, dar sancționat adecvat pentru eventualele infracțiuni săvârșite;

–   completarea cu noi sancțiuni ce țin de încălcarea regulilor de siguranță a zborului, utilizarea terenurilor de zbor și alte activități conexe acestora;

–  completarea cu prevederi ce permit sancţionare graduală a contravenţiilor, în funcţie de săvârșirea repetată în cursul aceluiaşi an calendaristic.

Totodată, se propune ajustarea prevederilor Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prin excluderea autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile din reglementarea ce ține de limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări la modificările propuse de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Leave a Reply