InițiativeJustiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Mesajul de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova

By 27 august 2020 No Comments

Mesajul de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova

Mult stimați cetățeni!

În această zi semnificativă, cea de-a 29 aniversare a Independenței Republicii Moldova, am deosebita onoare să Vă adresez cele mai sincere felicitări, însoțite de realizări a performanțelor cît mai frumoase pe plan profesional și personal.

Cu certitudine, această sărbătoare națională, Ziua Independenței Republicii Moldova, merită, cu adevărat, a fi elogiată de fiecare dintre noi, întru definirea statului Republica Moldova.

Pe parcursul a aproximativ trei decenii au fost depuse eforturi și sacrificii enorme pentru  edificarea, menținerea, dezvoltarea și fortificarea statalității țării, a fost demonstrată capacitate, putere, rezistență, solidaritate în depășirea cu succes a  tuturor provocărilor, obstacolelor, crizelor sociale, economice, politice, iar actualmente epidemia de Covid-19.

Îmi exprim ferm convingerea că vom reuşi, cu toţii, doar împreună, să consolidăm acele valori autentice supreme ale democrației care asigură independența, bunăstarea şi prosperarea meleagului natal, întru realizarea progreselor.

Vă îndemn, stimați cetățeni, ca și în continuare să demonstrați patriotism, devotament, demnitate, curaj, încredere, determinare, dedicație  și onestitate în activitățile profesionale pe care le desfășurați, întru valorificarea și promovarea celor mari prețioase idealuri naționale care consacră Republica Moldova drept un stat independent, liber, suveran, inalienabil și transmiterea acestora cu onoare și mîndrie generațiilor viitoare.

La mulți ani, Republica Moldova!

Cu deosebit respect,

Ministru al Justiției
Fadei NAGACEVSCHI

Leave a Reply