InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Mecanismul de monitorizare a jocurilor de noroc, supus consultărilor publice

By 26 decembrie 2018 No Comments

Mecanismul de monitorizare a jocurilor de noroc, supus consultărilor publice

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice mecanismul de monitorizare de stat a jocurilor de noroc. Crearea mecanismului va asigura implementarea politicii de stat pentru reducerea riscurilor sociale legate de organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, precum și respectarea prevederilor legislației în vigoare de către organizatorii jocurilor de noroc, susțin autorii documentului.

Conceptul mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc descrie procesul schimbului de date între sistemele informaţionale automatizate deţinute de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei şi sistemele informaţionale automatizate în domeniul jocurilor de noroc deţinute de:
– persoanele juridice de drept privat înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova, autorizate să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în cazinouri;
– Societatea pe Acţiuni „Loteria Naţională a Moldovei” – agent economic cu cotă integrală de stat, împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat (organizarea şi desfăşurarea loteriilor; organizarea funcţionării sălilor cu automate de joc cu câştiguri băneşti, organizarea şi desfăşurarea pariurilor pentru competiţiile/ evenimentele sportive, organizarea jocurilor de noroc prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice);
– Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” (SI „Registrul unic al jocurilor de noroc”).

De asemenea, documentul conține reglementări privind asigurarea securității informației colectate.

Conceptul mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc poate fi consultat aici.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a mecanismului propus de Ministerul Finanțelor pot fi scrise în comentarii.

Leave a Reply