InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Mecanismul 2%. Se propune modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

By 15 ianuarie 2019 No Comments

Mecanismul 2%. Se propune modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

Guvernul va examina, în ședințșa din 18 ianuarie, propunerea de modificare a Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Acest Regulament stabileşte mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale.

Astfel, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanții vor depune la Agenția Servicii Publice o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (în scris sau în format electronic) în perioada 1 septembrie – 30 septembrie a fiecărui an, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală pentru anul următor. Cererea se depune în forma și în modul stabilite de agenție. Totodată, cererile depuse după data-limită vor fi restituite fără examinare. Până acum solicitările erau depuse la Ministerul Justiţiei.

Regulamentul va fi completat cu un punct nou – 111, care prevede că „beneficiarii desemnării procentuale vor notifica Agenției Servicii Publice modificarea denumirii, sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. De asemenea, se precizează că verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se va realiza după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

O altă modificare ține de Raportul statistic privind desemnarea procentuală, prezentat de Serviciul Fiscal de Stat. Pe lângă numărul contribuabililor care au efectuat desemnarea procentuală, numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele neautorizate, suma totală a desemnărilor procentuale transferată către beneficiari, informaţia generalizată sub aspect teritorial privind sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale, lista beneficiarilor care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite, acesta va mai conține informații privind „vârsta  contribuabililor care au desemnat procentual, numărul de desemnări prin depunerea declarației în format electronic și pe suport de hîrtie, datele statistice privind motivele de nevalidare a desemnărilor și numărul de nevalidări pentru fiecare motiv, suma desemnată total și suma desemnărilor care nu au fost validate”.

Potrivit modificărilor propuse, contribuabilul persoană fizică va putea solicita Serviciului Fiscal de Stat informații privind validarea desemnării efectuate de către acesta sau motivele nevalidării. Serviciul Fiscal de Stat va notifica contribuabililor abonați la serviciile electronice fiscale statutul desemnării, prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a proiectului privind modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Leave a Reply